مورد علاقه ها 0

شفای بیمار و رسیدن به حاجت با قرائت قرآن کریم

شفا با قرآن

شفا و درمان با قرآن

پیامبر(ص): هر کس درمانش را از قرآن نگیرد خداوند او را شفا نمی دهد.

سوره فاتحه

پیامبر(ص): فاتحه تریاق بزرگی است بر هیچ مار گزیده ای نخوانند الا اینکه خدای تعالی او را شفا دهد.
پیامبر گرامی اسلام (ص): هرکس قدری آب باران بگیرد و بر آن فاتحه و آية الكرسي، و اخلاص و فلق و ناس را هر یک هفتاد مرتبه بخواند و در صبح آن را بخورد بمدت هفت روز هر مرض که در دل او، و در اندرونش باشد خدای تبارک و تعالی از بدنش بیرون می آورد و بهبودی کامل به او عنایت فرماید.
از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: کسی که سوره حمد را هفت بار بخواند از هر دردی شفا پیدا می کند و اگر صاحب درد به سوره حمد پناه برد و یک صد بار آن را برکسی که روح از جسدش رفته باشد بخواند پروردگار عالمیان روح را به آن جسد بر می گرداند.

سوره بقره

پیامبر گرامی اسلام (ص): وقتی که قلب تو درد گرفت این آیه کریمه (واذ قتلتم نفسا فادار أتم فيها و الله مخرج ما كنتم تكتمون)، (بقره/۷۲) را تلاوت کن که شفا پیدا خواهد کرد.

اخلاص

پیامبر گرامی (ص): وقتی کسی به درد چشم مبتلا می شد و یا در بینایی خود ضعفی احساس می کرد در اول ماه وقتی هلال را می بیند دست بر چشم خود بگذارد و ده بار سوه حمد را بخواند بعد در اولش نام مریض را ببرد و در قرآن سوره حمد و اخلاص را سه مرتبه بخواند بعد هفت بار شفاء من كل داء برحمتک یا ارحم الراحمين.
و سپس پنج بار بگوید یارب و بعد بگوید: ۔
«قوه بصری اللهم اشف أنت الشافي اللهم اكف انت الكافي اللهم عاف أنت المعافی» .
آن درد و ضعف در بینایی مبدل به صحت شود و شفا پیدا می کند.
پیامبر اکرم (ص): هر کس درد چشم گرفته باشد پنجاه و دو بار سوره اخلاص را بخواند و در هر مرتبه که سوره اخلاص را خواند بسم الله الرحمن الرحيم بگوید و بر پشت دست خود فوت کند و بر چشم بمالد شفا پیدا خواهد کرد.
شفا با قرآن

اعلی

پیامبر گرامی اسلام(ص) : اگر سوه اعلی را بر صاحب بواسیر بخوانند شفا پیدا میکند.
فاتحه و اخلاص: پیامبر(ص): چون به بستر روی و پهلو بر بستر بگذاری فاتحه و اخلاص را گر بخوانی از همه بلاها ایمن می شود.

توحید

پیامبر(ص): هر کس سوره اخلاص را بخواند در وقتی که به خانه می رود درویشی و تهیدستی ازاهل آن خانه و همسایگان او دور خواهد شد.

واقعه

پیامبر(ص): هر کس سوره واقعه را بخواند محتاج نشود هرگز .

نحل

هر کس سوره نحل را قرائت کند حضرت سلیمان و شعب و هود و ابراهیم طلا را اطاعت کرده باشد و به عدد هر کسی که این پیامبران را تکذیب کرده باشد به او حسنه دهند و چون از قبر بیرون آید کلمه لااله الاالله را بر زبان جاری دارد و می گوید.

مزمل

هرکس سوره مزمل را بخواند حق تعالی دشواری ها و سختی های دنیا را از او بر می دارد و آسان می کند.
 
مشاوره رایگان روابط جنسی

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.طلاق

پیامبر(ص): هرکس سوره طلاق را بخواند خداوند تعالی او را از تفرقه و پریشانی دور می کند.

آیات ۲۸۴ تا ۲۸۹ بقره

پیامبر(ص) : هر کس این آیات را در شبانه روز بخواند او را در آن شب و روز هیچ ضرری نمی رسد و از دزدان و حیوانات درنده در امان خواهد بود و مال و جان و زن و فرزند او در آن روز از همه آفات محفوظ می ماند.

يوسف

پیامبر(ص) : هر کس سوره یوسف را تلاوت کند و به خانواده خود تعلیم دهد خداوند سكرات مرگ را بر او آسان می کند و او را قوت و قدرت عنایت می کند که بر هیچ کس حادث نداشته باشد.

فاطر

پیامبر(ص): هر کس سوره فاطر را در روز بخواند قیامت هشت در بهشت بر روی او باز خواهد بود و به او می گویند از هر دری که می خواهی وارد شو.

محمد(ص)

پیامبر(ص) : هر کس سوره محمد را بخواند حق است بر خداوند که او را از جویهای بهشت آب و شربت دهد.
شفا با قرآن

طور

پیامبر(ص): هر کس این سوره را قرائت کند حق است بر خداوند تعالی که او را از عذاب خود ایمن گرداند و به نعمت های بهشت برساند.

سوره مومن

پیامبر(ص): هر کس سوره مومن را تلاوت کند ارواح همه انبیاء و صديقان و شهدا و جمع مومنین او را دعا می کنند و برای او طلب آمرزش می نمایند.

فرقان

پیامبر(ص): هر کس سوره فرقان را بخواند در روز قیامت فرشتگان گواهی می دهند که او مومن از دنیا رفته و استحقاق بهشت را دارد و بدون رنج و زحمت وارد بهشت می شود.

بينه

هر کس این سوره را بخواند فردای قیامت با بهترین آفریدگان خواهد بود.

کافرون

پیامبر(ص): هر کس در هنگام خواب سوره فاتحه و سوره کافرون را بخواند هزار ملک گواهی دهند که او مستحق بهشت است.
پیامبر(ص): اگر کسی این سوره را مداومت نماید از دنیا نرود تا اینکه جایگاه خود را در بهشت مشاهده کند.

لیل

پیامبر(ص) : هر کس سوره لیل را بخواند پروردگار عالم او را چندان عطایا دهد که راضی شود و از راههای دشوار دوزخ دورش کند و راه بهشت را بر او آسان گرداند.

توحید

پیامبر(ص): هر کس سوره قل هو الله احد را بخواند رحمت خدا به او روی آورد و با رحمتش بر او نظر کند و هیچ چیز از خدا نخواهد مگر اینکه دعاهای او مستجاب شود.

يس

پیامبر(ص): هر چیزی را قلبی است و قلب قرآن سوره یس است هر کس بخواند یس را خداوند او را بیامرزد و مثل کسی است که از روی ثواب ۲۲ بار قرآن را خوانده باشد.

الرحمن

رسول(ص): هر کس سوره الرحمن را بخواند خداوند به ناتوانی او (در ادای شکر نعمت ها ) رحم کند، و حق شکر نعمت هایی را که به او ارزانی داشته ادا می کند.
شفا با قرآن

واقعه

در حدیثی از رسول خدا(ص) آمده است:
کسی که سوره واقعه را بخواند نوشته می شود که این فرد از غافلان نیست.

جمعه

رسول خدا(ص): هر کس سوره جمعه را بخواند، خداوند به تعداد کسانی که در بلاد مسلمین در نمازجمعه شرکت می کنند و کسانی که شرکت نمی کنند به او ده حسنه می بخشد.

منافقین

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله عليه آمده است: کسی که سوره منافقین را بخواند از هر گونه نفاق پاک می شود.

عم يتسائلون

پیامبر اسلام (ص): کسی که سوره عم يتسائلون را بخواند خداوند از شراب طهور گوارای بهشتی در قیامت سیرابش میکند.

شمس

پیامبر(ص): هر کس سوره شمس را بخواند گویی به عدد چیزهایی که خورشید و ماه بر آنها می تابد در راه خدا صدقه داده است.

الم نشرح

پیامبر (ص): هر کسی این سوره الم نشرح را بخواند پاداش کسی را دارد که محمد (ص) را غمگین دیده و اندوه را از قلب او زدوده است.

قدر

پیامبر(ص): هر کس آن (سوره قدر) را تلاوت کند مانند کسی است که ماه رمضان را روزه گرفته شب قدر را احیا داشته است .

زلزله

پیامبر(ص) : هر کس آن (سوره زلزله ) را تلاوت کند گویی سوره بقره را قرائت کرده و پاداش او به اندازه کسی است که یک چهارم قرآن را تلاوت کرده باشد.
شفا با قرآن

تکاثر

پیامبر(ص): کسی که این سوره (تکاثر) را بخواند، خداوند در برابر نعمت هایی که در دنیا به او داده است او را مورد حساب قرار نمی دهد.

کوثر

پیامبر (ص): هرکس آن (کوثر) را تلاوت کند خداوند او را از نهرهای بهشتی سیراب خواهد کرد.

کافرون

پیامبر (ص): کسی که سوره قل یا ایها الكافرون را بخواند گویی ربع قرآن را خوانده و شیاطین طغيانگر از او دور می شوند و از شرکت پاک می گردد و از وحشت (روز قیامت ) در امان خواهد بود.

نصر

پیامبر(ص): کسی که آن (نصر) را تلاوت کند همانند کسی است که در خدمت پیامبر(ص) ، در فتح مکه بوده است.

صافات

پیامبر(ص): هر کس سوره مبارکه صافات را آن گونه که شایسته است تلاوت کند. به شمار هر جن و شیطانی به او ده پاداش ارزانی می گردد و شيطان های سرکش از او دور می شوند و از آفت شرک پاک می گردد و دو فرشته ای که حافظ او هستند در روز رستاخیز به سود او گواهی می دهند که او به همه پیام آوران خدا ایمان داشته است.

سوره ص

هر کس سوره ص را بخواند هم وزن هر کوهی که خدای توانا آن را برای داود رام ساخت به او پاداش و حسنه ارزانی داشته و او را از اصرار ورزیدن به گناه کوچک و بزرگ مصونیت می بخشد.

سوره مؤمن

پیامبر(ص): هر کس سوره مؤمن را تلاوت کند، روح پاک همه پیامبران و صديقان را ایمان آورندگان بر او نماز گزارده و برایش آمرزش طلب می کنند.


20402
1
 
12