مورد علاقه ها 0

تند راه رفتن برای کاهش وزن بهتر است یا دویدن؟

راه رفتن برای لاغری

اصول صحیح پیاده روی

دویدن زمانی «لاغر» می کند که حد و مرز نبض رعایت شود. اگر زیر حد و مرز نبض خود بدوید، به ویژه با پنجه ها، در آن صورت و با در نظر گرفتن نیازهای تغذیه ای می توانید لاغر شوید و چربی بدن را بسوزانید.
۱) چربی بدن خود را بسوزایند. اگر خیلی سریع راه بروید یا بدوید، قلب بسرعت می زند و نبض با شما کنار نمی آید، در نتیجه کربوهیدرات را می سوزانید، زیرا به اندازه کافی اکسیژن در اختیار سلول های عضلات و ماهیچه ها قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر در شرایط بی هوازی و کمبود اکسیژن قرار می گیرد. در این صورت باید آهسته بدوید، یعنی زیر حد و مرز نبض. این حد و مرز نبض برای افراد غیر حرفه ای و تمرین نکرده، ۱۲۰ ضربه و برای افراد تعلیم دیده یا ورزشکاران ۱۸۰ ضربه در دقیقه است.
۲) راه بروید. اگر شرایط جسمانی شما مناسب نیست یا وزنتان خیلی زیاد است با دویدن وزن کم نخواهید کرد. با تحرک و دویدن نبض از حد و مرز خود خارج می شود.
۳) آیا ساز و کار و اهمیت «نبض» سنج را می شناسید؟ اگر ۱۰-۵ ضربه، زیر حد و مرز نبض خود فعالیت کنید ایده آل است و چربی بدن می سوزد. حتی اگر کمی از حد عبور کنید اسید لاکتیک خون افزایش می یابد و شما خسته و ناتوان می شوید. در چنین حالتی حتی یک گرم وزن بدن شما کاهش نمی یابد. در نتیجه چربی بدن نیز نمی سوزد. بنابراین سعی کنید راه بروید و با تمرین، حد و مرز نبض خود را بالاتر ببرید، به طور قطع خواهید دید که چه اثر مثبتی خواهد داشت.
۴) به پزشک متخصص ورزش مراجعه کنید. با پا زدن دوچرخه و تحت فشار قرار دادن بدن می توان حد نبض را تعیین کرد و به جای سوزاندن کربوهیدارت، «چربی بدن» را سوزاند. همان طور که ذکر شد، اگر به حد نبض خود توجه نکنید، کربوهیدارت را می سوزانید و اسید لاکتیک بیشتری تولید و بدن خسته می شود. به هر حال باید توجه داشت که لاکتات خون از ۴ میلی مول در لیتر تجاوز نکند.
۵) پس از شش هفته دوباره به پزشک متخصص مراجعه کنید. شما می توانید از نبض سنج های جدید استفاده کنید. قلب شما در حال تغییر است، نبض هم ثابت نیست. شما دقیقا باید به نبض و حد آن توجه خاصی کنید، به هنگام دویدن دو بار نفس را فرو برید (دم) و ۳ بار آن را خارج کنید (بازدم) در نتیجه اکسیژن در اختیار بدن قرار خواهد گرفت و چربی بدن به نحوه مطلوبی می سوزد.
6) روش تشخیص حد نبض برای ادامه پیشرفت: با نبض ۱۲۰ شروع کنید و نبض خود را هر روز ۵ ضربه افزایش دهید تا جایی که دیگر نتوانید ادامه دهید. زمانی که به نفس نفس افتادید، فعالیت را کاهش و کاری کنید که نبض روز قبل که در حد توان شما بود حفظ شود. این حد و مرز نبض شما است. بنابراین باید به آن توجه خاصی داشته باشید.
راه رفتن برای لاغری

7) وزن زیاد، یعنی بدن شما در فرم اید آلی قرار ندارد. در چنین شرایطی باید راه بروید. شما نمی توانید بدوید، زیرا نبض با شما هم آهنگ نیست و قلب شما تحت فشار قرار می گیرد. در چنین شرایطی می توانید با چوب دستی نوردیک راه بروید و چربی بدن خود را بهتر بسوزانید.
«دو جوب مشابه چوب دستی اسکی متناسب با قد می باشد. حرکات آنها ترکیبی است از پیاده روی معمولی و حرکات بدنی مخصوص اسکی کردن، در نتیجه استفاده از چوب دستی بدون نیاز به تند راه رفتن با تمرین بیشتر ۲۰٪ کالری بیشتر می سوزاند. مزیت استفاده تحرکی تعداد بیشتری از ماهیچه های بدن، آسانی تپه نوردی و وارد آمدن فشار کمتر به «زانوها و لگن» می باشد.»
8) زیر حد و مرز نبض تمرین کنید. افراد مبتدی باید ۱۰ ضربه زیر حد مجاز نبض خود تمرین کنند. پس از ۴ هفته باید شروع به دویدن بکنید. تا به حد و مرز نبض خود نزدیک شوید.
9) همین حالا پا برهنه بدوید، حتی اگر شده به مدت کوتاه. می دانید که چگونه باید بدوید، مثل بچه ها باید تاتی تاتی کنید و با پنجه ها دوید. این شیوه ی دویدن بهترین نوع دویدن است. به طور مسلم، طبیعت می خواهد مهره ها و مفاصل ما سالم بمانند.
10) شما به «دونده ی خوب» و سبک وزنی تبدیل می شوید. روی پاشنه ها دویدن طبیعی نیست. زمانی شما به دونده سبک وزن مثل پرکاه تبدیل می شوید که پاشنه های پا به زمین برخورد نکند یا پس از این که قسمت جلوی پنجه ها با زمین تماس پیدا کردند پاشنه ها به زمین برخورد کنند. در این صورت عضلات و ماهیچه ها فعالیت می کنند و چربی می سوزد و مفاصل تقویت می شوند.
11) هدف نهایی در هنگام دویدن، دویدن با قسمت جلو پا و پنجه ها است. دویدن با قسمت جلو پا و پنجه ها در ابتدا سخت است، چون مدت ها از عضلات و ماهیچه های خود، کار نکشیده اید. بنابراین سعی کنید هر روز به مدت یک دقیقه با قسمت جلو پا و پنجه راه بروید. اگر بتوانید این کار را به مدت نیم ساعت اجرا کنید کاملا موفق خواهید شد.
12) خون خود را مورد آزمایش و بررسی قرار دهید. به پزشک مراجعه و درخواست کنید که خونتان را آزمایش کند. سلول های بدن به کار نیتین، فریتین، فسفات، کروم، «ویتامین C»، تارین، «منیزیم» و سلنیوم نیاز دارند تا بتوانند چربی را بسوزانند.

نبایدهای پیاده روی

و سریع راه نروید یا سریع ندوید. نبض درست، موجب خوشحالی و نشاط می گردد. ۲) خیلی آهسته راه نروید یا خیلی تند ندوید. شخصی که ۳۰ ضربه زير نبض خود راه برود یا بدود اگرچه چربی بدن خود را می سوزاند، ولی مدتها طول می کشد که چربی بدن را ذوب کند. با این نبض شخص نمی تواند در مدت کوتاه لاغر شود.998
0
 
2
دیدگاه ها