مورد علاقه ها 0

بید به جز سایه اش خواص جالب دیگری برای درمان بسیاری از بیماری ها دارد

خواص بید

بید و خواص آن

فارسی: بید
عربی: خلاف بری، صفصاف
انگلیسی: SALLOW
ترکی: سکود آغاجی (سوید آغاجی)
بید درختی است که ارتفاع آن بین ۵ تا ۱۵ متر تغییر می کند و در کنار جویبارها و اماکن مرطوب نقاط مختلف ایران می روید. بید انواع و اقسام دارد که مهمترین آنها عبارتند از : بید سفید ، بید فوکا ، بید مشک بیدموله ، بید مجنون . طبیعت بید ساده ،گلش. در دوم سرد و در اول تر برگش اول خشک و ثمرش در اول تر و سرد و بید موله در افعال ضعیفتر از او است قسمت و مورد استفاده این درخت در پزشکی ، برگ، سنبله ها و مخصوصا پوست شاخه های آنست.

ترکیب شیمیایی پوست بيد

دانشمندان از تجزیه شیمیائی پوست درخت بید مواد زیر را بدست آورده اند :
1-سالیسین که در اثر هیدرولیز آن تحت اثر امولسین، گلوکز و سالی ژنین حاصل می شود. سالی ژنین بفرمول C7H802 یک ماده ضد عفونی کننده است و در معالجه رماتیسم ، نقرس، گریپ و دیسانتری (اسهال خونی) اثر قاطع دارد .
٢- تانن (جوهر مازو) و اکسالات دوشو، تانن یا اسید تانیک (مازو) با طعم گس در میوه های نارس وجود دارد .
۳- موم و صمغ: موم های سریدها (cerides) . موم ها عبارت از چربی های جامدی هستند مرکب از اسید چرب و الکلهایی با کربن زیاد به مخلوطی از الکلها و هیدرو کربورهای دیگر . موم ها به مقدار زیاد در سطح خارجی میوه ها وجود دارند و خود مجموعه غامضی از ترکیبات شیمیائی گوناگون می باشند.
خواص بید

اثر شفابخش اجزاء درخت بید

پوست و برگ و سنبله درخت بید بعلت دارا بودن سالیسین اثر تب بر و قاطع دارد ولی اثرش بطئی و کند است. همچنین اثر آرام کننده عصبی دارد لذا اثر شفابخش آن بقرار زیر است :
1- پوست شاخه درخت بید اثر قطعی ولی کند برای تب های مداوم دارد .
۲- پوست درخت بید یا سنبله آن اثر تسکین دردهای تناسلی، دردهای قاعدگی، (عسر الطمث دیسمنوره)، اثر ضد تشنج دارد.
۳- پوست درخت بید اثر خواب آور و آرامبخش داشته اختلالات عصبی را برطرف می کند . در تمام موارد بالا بیمار میتواند ۴۰ تا ۵۰ گرم پوست درخت بید را در یک لیتر آب دم کرده مانند چای صبح و ظهر و شب یک استکان بنوشد و در در مورد بیخوابی فقط شبها قبل از خواب یک استکان میل نماید.
4-پوست درخت بید اثر دفع کرم دارد . برای این منظور لازم است ۵ گرم پوست درخت بید را در مقدار متناسبی آب جوشانیده یک مرتبه در روز به بیمار تنقیه نمایند.
۵- دراستعمال خارج ، برای درمان قانقرايا (گانگرن = ماخوذ از یونانی ، فساد و عفونت ، فساد و عفونتی که در قسمتی از استخوان یا عضله پیدا شود و آنرا سیاه و فاسد کند، فساد و مرگ قسمتی از نسوج بدن است، در درمان زخم های دیر علاج ، پوست درخت بید اثر شفابخش دارد. برای این منظور ممکن است بیمار پوست درخت بید را خشک نموده بصورت گرد بر روی زخم بپاشد و یا جوشانده پوست درخت بید را در طشتی ریخته عضو مجروح را در آن قرار دهد (حمام موضعی ).
۶- برگ بید را بصورت ضماد در محل خونریزی قرار دهند خونروی بند می آید
۷ - آب برگ بید را بر سر بمالند درد سر را تسکین میدهد .
۸- برای دراز کردن موی سر و لطيف کردن موی و درمان شوره سر چنانچه برگ بید را کوبیده موی را با آن بشویند مفید است.
۹- نوشیدن عرق بید (که آنرا مانند گلاب از تقطیر برگ وشاخه بدست می اورند، سر درد را برطرف می کند و از تب و تب نوبه جلوگیری مینماید و و برای باز شدن جگر و درمان یرقان و سختی سپرز و اختناق رحم نافع است.
۱۰ - عرق بید پادزهر سم عقرب و سموم دارویی است .
۱۱ - خوابیدن در زیر سایه درخت بید برای تقویت قلب و اعصاب سودمند می باشد.
12- صمغی که از برگ بید بیرون می آید، ضد عفونی کننده و مقوی بینائی است و به صورت سرمه می توان آن را بکار برد.
۱۳ - خاکستر چوب بید برای جلوگیری از خونریزی و با سرمه جهت زگیل و ورم پستان تجویز شده است و برای جلوگیری از نفوذ میکروب سود مند می باشد . به همین جهت است که جوانانی که مبتلا به جوش غرور می باشند توصیه می شود که آب برگ بید را با فشار گرفته و به صورت خود بمالند تا مانع پیدایش جوش شود.
۱۴- عصاره روان سنبله های درخت بید برای درمان بی خوابی که نتیجه ضعف اعصاب است و همچنین در اختلالات عصبی مفید است و سختی ادرار راهم بر طرف می کند . خوردن کمی از پوست درخت بید اشتها را باز می کند و دستگاه گوارش را تقویت می نماید.

 مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تماس خود را ثبت نمایید.بید فوکا

بید فوکا نوعی بید است که در مازندران به آن فک در رامسر و شهسوار فوکا و در گیلان ويدار می گویند و بید خشت را از آن می گیرند و در نواحی البرز ، جوستان طالقان و نقاط کم ارتفاع شمال ایران و شمال غربی گرگان، دره ترکمن و در مغرب ایران در کوه های زاگروس و کردستان و همچنین در بلوچستان بعمل۔ می آید ولی همه جا بید خشت از آن گرفته نمی شود و چون بید خشت همراه با سایر انگبین های گیاهی بدست می آید و خواص ساقه و برگ و میوه و گل بید فوکا دارد بید خشت طبیعت خنک کننده دارد و خواص ساقه و برگ و میوه و گل بید فوکا همانند بید سفید یا بید ساده است .

بید مشک

در کتب دارو سازی سنتی ایران (خلاف بلخی) نامیده اند .
درخت بید مشک شبیه بید ساده بوده و از آن کوچکتر است . گل او قبل از روییدن برگ ظاهر می شود که بسیار خوشبو بوده و به صورت سنبله ای است که در سر آن دانه هایی دیده می شود . عطر گل بید مشک دماغ را باز می کند .
سنبله ی بید مشک بقدر بلوطی و ملون به زردی و اندک سرخی و سیاهی و سفیدی و بسیار خوشبو وجالينوس طبیعت آنرا سرد و تر دانسته و جمعی دیگر در اول گرم و مایل به خشکی بیان نموده اند.

اثر شفا بخش بید مشک (Salix Alba)

١- جوشانده میوه بید مشک شکم را نرم می کند.
۲- عرق بید مشک قویتر از عرق بید بوده ، مقوی دل و دماغ و ملین شکم است
٣- عرق بیدمشک شهوت (نیروی جنسی) را تقویت می کند و باد شکن معده است
۴- جوشانده برگ درخت بید مشک جهت برانداختن زالوئی که در گلو چسبیده باشد غرغره نمایند موثر است.
۵ - خوردن جوشانده برگ و شکوفه درخت بید مشک مانع غليان خون فشار خون است.
۶- عرق بید مشک مقوی احشاء (اعضاء درون بدن، دل، جگر ، شش، کلیه و سپرز ) است.
۷- چوب و برگ او در خواص و مصلح و قدر شربت ۴۰ تا ۵۰ گرم در یک لیتر آب جوشانیده مانند چای صبح و ظهر و شب میل نمایند.
۸- روغن بید مشک و شکوفه بید سرد و مجفف و مسکن درد خار و مانع صعود بخارات و خوردن او مانع فشارخون بسیار گرم و بدلش روغن گل و طریق عمل او مثل روغن بنفشه است و چون با مغز بادام و بنفشه گیرند الطف و بدنه ای از نیلوفر است.
خواص بید

بید سرخ

بید سرخ در دامنه کوه البرز، اطراف کرج، رضائیه ، دیزه، سیامک و آذربایجان شرقی می روید و از شاخه های آن در سبد بافی استفاده می کنند .

بید مجنون

نوعی بید است که شاخه های آن به سوی زمین است به آن بید موله هم میگویند. درخت آن فاقد عوامل داروئی بید بوده و تب بر نیست.

بید شالک

در اطراف تهران "شالک" ، در همدان " دله راجو" می گویند، شالک در شمال ایران، دامنه، البرز ، کرج، شهرستانک، طالش، آذربایجان، حسن بگلو، بلوچستان و شرق ایران می روید . برگهای مثلثی و براق با کوچکترین نسیم می لرزد و به همین جهت است که سایر بیدها به خود بالیده و در مثل می گویند ما از آن بيدهائی نیستیم که با این بادها بلرزیم . چون حتی موقعی که باد هم نمی آید برگهای آن در حرکت می باشند. قامت درخت بید شالک ۲ / ۵ تا ۴ متر است و قسمت مورد استفاده شالک جوانه های مولد گل آن است که بایستی آنها را در آخر زمستان چیده و خشک کرد . این جوانه ها معطر بوده، و دارای طعم تلخ وکمی شیرین است.
خواص بید

جوانه پوست درخت شالک پیشاب آور و معرق بوده مقوی معده و تقویت کننده دستگاه گوارش است . (دمکرده آن ۸ تا ۱۵ گرم در یک لیتر آب است). را برای مبتلایان به رماتیسم ، نقرس، سیاتیک، ناراحتیهای کلیه و مثانه تجویز می شود ضماد یک قسمت جوانه شالک با دو قسمت پیه برای سوختگی و خراش و ترک دست و پا، لب و پستان و التهاب پوست و رفع ورمهای مفاصل و نقرس تجویز می شود . زغال چوب شالکه به صورت قرص در داروخانه ها به نام حب زغال ( شاربن) فروخته می شود که برای جلوگیری از سوء هضم توام بانفخ بسیار مفید است و بیشتر آن را در مواقعی که مدفوع زیاد متعفن است تجویز می کنند. با زغال چوب شالک می توان بهترین گرد دندان ساخت . پاشیدن کوبیده زغال شالک بر روی زخم از عفونی شدن آن جلوگیری کرده و آن را خشک می کند .
نکته ها:
۱- پوست بعضی از درختان بید از جمله بید مجنون ممکنست فاقد سالیسین باشد.
۲ - پوست درخت سفید ار (تبریزی، غرب ، اسفیدار ترکی قواق ) نیز تا حدی خواص پوست بید را دارا میباشد.

1538
0
 
4
دیدگاه ها