مورد علاقه ها 0

بید به جز سایه اش خواص جالب دیگری برای درمان بسیاری از بیماری ها دارد

خواص بید

بید و خواص آن

فارسی: بید
عربی: خلاف بری، صفصاف
انگلیسی: SALLOW
ترکی: سکود آغاجی (سوید آغاجی)
بید درختی است که ارتفاع آن بین ۵ تا ۱۵ متر تغییر می کند و در کنار جویبارها و اماکن مرطوب نقاط مختلف ایران می روید. بید انواع و اقسام دارد که مهمترین آنها عبارتند از : بید سفید ، بید فوکا ، بید مشک بیدموله ، بید مجنون . طبیعت بید ساده ،گلش. در دوم سرد و در اول تر برگش اول خشک و ثمرش در اول تر و سرد و بید موله در افعال ضعیفتر از او است قسمت و مورد استفاده این درخت در پزشکی ، برگ، سنبله ها و مخصوصا پوست شاخه های آنست.

ترکیب شیمیایی پوست بيد

دانشمندان از تجزیه شیمیائی پوست درخت بید مواد زیر را بدست آورده اند :
1-سالیسین که در اثر هیدرولیز آن تحت اثر امولسین، گلوکز و سالی ژنین حاصل می شود. سالی ژنین بفرمول C7H802 یک ماده ضد عفونی کننده است و در معالجه رماتیسم ، نقرس، گریپ و دیسانتری (اسهال خونی) اثر قاطع دارد .
٢- تانن (جوهر مازو) و اکسالات دوشو، تانن یا اسید تانیک (مازو) با طعم گس در میوه های نارس وجود دارد .
۳- موم و صمغ: موم های سریدها (cerides) . موم ها عبارت از چربی های جامدی هستند مرکب از اسید چرب و الکلهایی با کربن زیاد به مخلوطی از الکلها و هیدرو کربورهای دیگر . موم ها به مقدار زیاد در سطح خارجی میوه ها وجود دارند و خود مجموعه غامضی از ترکیبات شیمیائی گوناگون می باشند.
خواص بید

اثر شفابخش اجزاء درخت بید

پوست و برگ و سنبله درخت بید بعلت دارا بودن سالیسین اثر تب بر و قاطع دارد ولی اثرش بطئی و کند است. همچنین اثر آرام کننده عصبی دارد لذا اثر شفابخش آن بقرار زیر است :
1- پوست شاخه درخت بید اثر قطعی ولی کند برای تب های مداوم دارد .
۲- پوست درخت بید یا سنبله آن اثر تسکین دردهای تناسلی، دردهای قاعدگی، (عسر الطمث دیسمنوره)، اثر ضد تشنج دارد.
۳- پوست درخت بید اثر خواب آور و آرامبخش داشته اختلالات عصبی را برطرف می کند . در تمام موارد بالا بیمار میتواند ۴۰ تا ۵۰ گرم پوست درخت بید را در یک لیتر آب دم کرده مانند چای صبح و ظهر و شب یک استکان بنوشد و در در مورد بیخوابی فقط شبها قبل از خواب یک استکان میل نماید.
4-پوست درخت بید اثر دفع کرم دارد . برای این منظور لازم است ۵ گرم پوست درخت بید را در مقدار متناسبی آب جوشانیده یک مرتبه در روز به بیمار تنقیه نمایند.
۵- دراستعمال خارج ، برای درمان قانقرايا (گانگرن = ماخوذ از یونانی ، فساد و عفونت ، فساد و عفونتی که در قسمتی از استخوان یا عضله پیدا شود و آنرا سیاه و فاسد کند، فساد و مرگ قسمتی از نسوج بدن است، در درمان زخم های دیر علاج ، پوست درخت بید اثر شفابخش دارد. برای این منظور ممکن است بیمار پوست درخت بید را خشک نموده بصورت گرد بر روی زخم بپاشد و یا جوشانده پوست درخت بید را در طشتی ریخته عضو مجروح را در آن قرار دهد (حمام موضعی ).
۶- برگ بید را بصورت ضماد در محل خونریزی قرار دهند خونروی بند می آید
۷ - آب برگ بید را بر سر بمالند درد سر را تسکین میدهد .
۸- برای دراز کردن موی سر و لطيف کردن موی و درمان شوره سر چنانچه برگ بید را کوبیده موی را با آن بشویند مفید است.
۹- نوشیدن عرق بید (که آنرا مانند گلاب از تقطیر برگ وشاخه بدست می اورند، سر درد را برطرف می کند و از تب و تب نوبه جلوگیری مینماید و و برای باز شدن جگر و درمان یرقان و سختی سپرز و اختناق رحم نافع است.
۱۰ - عرق بید پادزهر سم عقرب و سموم دارویی است .
۱۱ - خوابیدن در زیر سایه درخت بید برای تقویت قلب و اعصاب سودمند می باشد.
12- صمغی که از برگ بید بیرون می آید، ضد عفونی کننده و مقوی بینائی است و به صورت سرمه می توان آن را بکار برد.
۱۳ - خاکستر چوب بید برای جلوگیری از خونریزی و با سرمه جهت زگیل و ورم پستان تجویز شده است و برای جلوگیری از نفوذ میکروب سود مند می باشد . به همین جهت است که جوانانی که مبتلا به جوش غرور می باشند توصیه می شود که آب برگ بید را با فشار گرفته و به صورت خود بمالند تا مانع پیدایش جوش شود.
۱۴- عصاره روان سنبله های درخت بید برای درمان بی خوابی که نتیجه ضعف اعصاب است و همچنین در اختلالات عصبی مفید است و سختی ادرار راهم بر طرف می کند . خوردن کمی از پوست درخت بید اشتها را باز می کند و دستگاه گوارش را تقویت می نماید.
خواص بید

بید فوکا

بید فوکا نوعی بید است که در مازندران به آن فک در رامسر و شهسوار فوکا و در گیلان ويدار می گویند و بید خشت را از آن می گیرند و در نواحی البرز ، جوستان طالقان و نقاط کم ارتفاع شمال ایران و شمال غربی گرگان، دره ترکمن و در مغرب ایران در کوه های زاگروس و کردستان و همچنین در بلوچستان بعمل۔ می آید ولی همه جا بید خشت از آن گرفته نمی شود و چون بید خشت همراه با سایر انگبین های گیاهی بدست می آید و خواص ساقه و برگ و میوه و گل بید فوکا دارد بید خشت طبیعت خنک کننده دارد و خواص ساقه و برگ و میوه و گل بید فوکا همانند بید سفید یا بید ساده است .

بید مشک

در کتب دارو سازی سنتی ایران (خلاف بلخی) نامیده اند .
درخت بید مشک شبیه بید ساده بوده و از آن کوچکتر است . گل او قبل از روییدن برگ ظاهر می شود که بسیار خوشبو بوده و به صورت سنبله ای است که در سر آن دانه هایی دیده می شود . عطر گل بید مشک دماغ را باز می کند .
سنبله ی بید مشک بقدر بلوطی و ملون به زردی و اندک سرخی و سیاهی و سفیدی و بسیار خوشبو وجالينوس طبیعت آنرا سرد و تر دانسته و جمعی دیگر در اول گرم و مایل به خشکی بیان نموده اند.

اثر شفا بخش بید مشک (Salix Alba)

١- جوشانده میوه بید مشک شکم را نرم می کند.
۲- عرق بید مشک قویتر از عرق بید بوده ، مقوی دل و دماغ و ملین شکم است
٣- عرق بیدمشک شهوت (نیروی جنسی) را تقویت می کند و باد شکن معده است
۴- جوشانده برگ درخت بید مشک جهت برانداختن زالوئی که در گلو چسبیده باشد غرغره نمایند موثر است.
۵ - خوردن جوشانده برگ و شکوفه درخت بید مشک مانع غليان خون فشار خون است.
۶- عرق بید مشک مقوی احشاء (اعضاء درون بدن، دل، جگر ، شش، کلیه و سپرز ) است.
۷- چوب و برگ او در خواص و مصلح و قدر شربت ۴۰ تا ۵۰ گرم در یک لیتر آب جوشانیده مانند چای صبح و ظهر و شب میل نمایند.
۸- روغن بید مشک و شکوفه بید سرد و مجفف و مسکن درد خار و مانع صعود بخارات و خوردن او مانع فشارخون بسیار گرم و بدلش روغن گل و طریق عمل او مثل روغن بنفشه است و چون با مغز بادام و بنفشه گیرند الطف و بدنه ای از نیلوفر است.
خواص بید

بید سرخ

بید سرخ در دامنه کوه البرز، اطراف کرج، رضائیه ، دیزه، سیامک و آذربایجان شرقی می روید و از شاخه های آن در سبد بافی استفاده می کنند .

بید مجنون

نوعی بید است که شاخه های آن به سوی زمین است به آن بید موله هم میگویند. درخت آن فاقد عوامل داروئی بید بوده و تب بر نیست.

بید شالک

در اطراف تهران "شالک" ، در همدان " دله راجو" می گویند، شالک در شمال ایران، دامنه، البرز ، کرج، شهرستانک، طالش، آذربایجان، حسن بگلو، بلوچستان و شرق ایران می روید . برگهای مثلثی و براق با کوچکترین نسیم می لرزد و به همین جهت است که سایر بیدها به خود بالیده و در مثل می گویند ما از آن بيدهائی نیستیم که با این بادها بلرزیم . چون حتی موقعی که باد هم نمی آید برگهای آن در حرکت می باشند. قامت درخت بید شالک ۲ / ۵ تا ۴ متر است و قسمت مورد استفاده شالک جوانه های مولد گل آن است که بایستی آنها را در آخر زمستان چیده و خشک کرد . این جوانه ها معطر بوده، و دارای طعم تلخ وکمی شیرین است.
خواص بید

جوانه پوست درخت شالک پیشاب آور و معرق بوده مقوی معده و تقویت کننده دستگاه گوارش است . (دمکرده آن ۸ تا ۱۵ گرم در یک لیتر آب است). را برای مبتلایان به رماتیسم ، نقرس، سیاتیک، ناراحتیهای کلیه و مثانه تجویز می شود ضماد یک قسمت جوانه شالک با دو قسمت پیه برای سوختگی و خراش و ترک دست و پا، لب و پستان و التهاب پوست و رفع ورمهای مفاصل و نقرس تجویز می شود . زغال چوب شالکه به صورت قرص در داروخانه ها به نام حب زغال ( شاربن) فروخته می شود که برای جلوگیری از سوء هضم توام بانفخ بسیار مفید است و بیشتر آن را در مواقعی که مدفوع زیاد متعفن است تجویز می کنند. با زغال چوب شالک می توان بهترین گرد دندان ساخت . پاشیدن کوبیده زغال شالک بر روی زخم از عفونی شدن آن جلوگیری کرده و آن را خشک می کند .
نکته ها:
۱- پوست بعضی از درختان بید از جمله بید مجنون ممکنست فاقد سالیسین باشد.
۲ - پوست درخت سفید ار (تبریزی، غرب ، اسفیدار ترکی قواق ) نیز تا حدی خواص پوست بید را دارا میباشد.

85
0
 
4
دیدگاه ها