مورد علاقه ها 0

خواص بی شمار درمانی پیاز در طب سنتی

خواص پیاز

پیاز و خواص بی نظیرش

پیاز عربی : بصل
فارسی: پیاز انگلیسی: ONION
ترکی: کو مران = صوغان
یک مطلب جالبی از قرآن: تمام مطالب قرآن جالب است چون آیات الهی است و از من و امثال من و بالاتر هم کلمه جالب را در این باره آوردن بیجاست و مقصود جلب نظریه مطلب است نه آیات.
قرآن را دو گونه آیات است محکمات و متشابهات و هر مفسری بنوعی از آنها وجه تمایزی آورده است که نویسنده یکی از آنها را پسندیده و بدون توجه به او آنچه دیگران ذکر کرده اند به بحث و بسط جالبی پرداخته است که ثابت می کند قرآن دولت پایداری است که خود در خودش انقلاب می کند و برای هر روزگاری سازگار و موافق و مناسب در می آورد ردیف شده از قرآن را که نگاه می کنیم شاید این سئوال پیش آید که چرا قرآن به ترتیب بقل – قتاء - فوم - عدس - بصل را آورده و برای پاسخ لازم است هر پنج کلمه مذکور را معنی و سپس بحث کرد قبلا باید دانست که نام های پنجگانه مذکور فقط یک مرتبه در قرآن ذکر شده است :
۱- بقل: نه تنها بقل و بقله یعنی سبزه ای که از تخم رود بلکه متجاوز از ده گیاه که قابل خوردن می باشد همیشه کلمه بقل را همراه دارد: بقله الانصار = کلم، بقله الخطاطيف = زرد چوبه، بقله یهودیه = کاسنی، بقلة الزهراء = خرفه، بقله مبارکه ، بقلهء لينه ترکی پرېنه اونی، بقلة الملك = شاه تره، بقلة القدس = فودنج = پونه ترکی یار پوز ، بقله عایشه = جرجر (تره تیزک = شاهی )، بقله بارده - لبلاب عشقه (صرماشق) گیاهی است شبیه به نیلوفر که به درخت می پیچد برگهایش نوک تیز گلهایش شیپوری ، پیچک هم می گویند، بقلة الضب = بادرنجبویه ،بقله حامضه = تره خراسانی قسمی از حماض است که ترشک و ترکی (اولیک ) گویند.
۲- قناء ( بفتح و ضم اول خوانده می شود ) شامل انواع خیار سبز و بخصوص خیار چنبر (خیار سینگ) می باشد.
۳ - فوم : در عربی به سیر ، ثوم = ترکی سرمساق گفته می شود و فوم علاوه بر اینکه معنی سیر می دهد شامل کلیه دانه هائی می شود که از آنها نان تهیه می شود مثل حنطه = گندم و در لغت اهل شام به حمص (نخود ) و ....
۴- عدس = مرجمک
۵ - بصل = پیاز

همه چیز در مورد پیاز

محصولات پیازی عبارتند از سیر - پیاز - موسیر - تره فرنگی- پیاز کوهی اسقوردیون (سیر کوهی) سیبل (پیاز ولش) تمام نامبردگان در پائیز و زمستان کشت شده در بهار و تا اواخر تابستان درو می شوند و پیاز از این فامیل زیاد مصرف می شود و بقیه در باغها کشت می شود و تمام آنها به نوع آلبوم از فامیل ليليا سر متعلقند. طبیعت تمام آنها در آخر سوم گرم و در اول سوم خشک و گویند در چهارم گرمست.
پیاز خوراکی ، مرکب از لایه های متکی بر یکدیگر عبارتست از قسمت متورم گیاهی است که ارتفاع آن از ۶۰ سانتیمتر تا یک متر تغییر می کند و پرورش آن در اغلب نقاط دنیا متداول ولی تاریخ نویسان متذکر شده اند که بنظر می رسد منشاء اولیه آن ایران و افغانستان بوده است.
پیاز از زمان ماقبل تاریخ بوسیله مردم مصر ، کلده ، روم و یونان بصورت یک ماده غذایی مورد استفاده قرار گرفته و حتی بین مصریان قدیم مورد احترام بوده است. دکتر دامر می گوید: پیاز در عین که غذاست دوا هم هست.
دکتر لاکوفسکی میگوید: "ما همچنان روی پیاز مطالعه می کنیم و عقیده داریم که روزی این گیاه ناچیز مطمئن ترین وسیله برای درمان دردهای بشر از کار درآید.
خواص پیاز

کشت و زرع پیاز

موقعیت جغرافیائی و نوع پیاز و روش کشت در تهیه محصول بهتر موثر است. پیاز موقعی رشد می کند که در خاک های مختلف کشت شوند. با رطوبت کافی و خاک ماسه روئیده و روی خاک های آهکی تیره و زمین های رس آغشته به لجن تقویت می شود . زمین هائی که پس از باریدن باران سخت می شود باید برای کشت پیاز اصلاح گردد. خاک نرمی که نگهدارنده رطوبت باشد با ریشه افشان پیاز سازگار می باشد. زمینهای تازه برای کشت مناسب نبوده لااقل دو سال قبل از کشت پیاز گیاهان دیگری در زمین منظور کشت شده باشد و بهتر است غله و حبوبات و سبزیجات بوده باشد زمینی را باید در پائیز شخم بزنید و در بهار تکرار شخم نمائید و اگر زمین پس از ریزش باران سخت شود نشانی از کمبود مواد آلی زمین است که باید به ان کود حیوانی یا زراعتی داد و این عمل معمولا در پائیز است (خاک اگر قبل از پایان پائیز در آن غله شیرین بجای غله صحرائی کشت شود یا در خاکهائی که اسید - سیتریک فراوان دارد شبدر شیرین بکارند خاک خوبی خواهد شد و با کشت شبدر در زمین اسید سیتریکی مواد آلی برای زمین تهیه می گردد . برنج و گندم و ماش به تنهایی یا با هم نیز زمین را مساعد خواهد ساخت. بکار بردن کود بلافاصله از زیر و رو کردن گیاهان غیر از حبوبات لازم بوده و اگر این عمل انجام شود باعت پوسیدگی پیاز خواهد شد خلاصه آنکه خاک های سطحی زمین محصول خوبی نمی دهند مگر آنکه آنها رسیدگی شود بویژه از لحاظ کود دادن . کود سبز یعنی زیر خاک کردن سبزیجات و هرزه های مزرعه برای پیاز خوب نیست سطح خاک هرچه بیشتر زیر و رو و شخم زده شود بهتر است و هر اندازه یکنواخت و صاف گردد رطوبت را بهتر نگه می دارد. زمینی که در بهار شخم می شود باید کاملا خشک باشد هرگونه خس و خاشاک باید از زمین دور شود. در بعضی نقاط شکاف هایی بفواصل درست می نمایند و ریک ریخته و سپس کود می دهند (کود اگر مرطوب بوده باشد باید با شخم سنگین وزن کار کرد تا ریشه افشان بهتر و بیشتر تغذیه کند).
 
مشاوره رایگان روابط جنسی

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.بهترین کود برای زمین کود حیوانی است که ۲۰ تن برای هر جریب (یک هکتار = ده هزار متر مربع ) کافی است یعنی برای هر متر مربع ۲ کیلو کود حیوانی کافی است. (کود حیوانی برای زمین نرم لازم تر است . اگر در زمین سولفات مس (سنگ آبی ، کات کبود، زاج کبود) باندازه کافی نباشد کود به تنهائی سبب خوبی محصول خواهد شد و ۲۰۰ – ۳۰۰ پوند (هر پوند = ۴۵۰ گرم) ماده مذکور برای هر جریب زمین لازم است که باید هر سال ۲۵ پوند بزمين رساند تا مجموع به ۲۰۰-۳۰۰ پوند برسد (۹۰ - ۱۳۵ کیلو گرم ) و بعد چند سال از استعمال آن خودداری کرد زیرا زیادتی آن هم به محصول صدمه می زند (سولفات مس بنام برف برای زمین هائی که کود تازه داده شده است بهتر است ) هرچه کود اسیدیته بیشتر داشته باشد برای پیاز بهتر است هرگاه منگنز Manganese زمین زیاد باشد محصول بهتری بدست می آید.
منگنز فلزی است که بیشتر بحالت اکسید پیدا می شود ، در سنگ های آسمانی هم دیده شده بحالت خالص در طبیعت وجود ندارد، ماده معدنی مهم آن بی اکسید منگنز است که با سنگ معدن آهن همراه است و بیشتر در روسیه و هندوستان پیدا می شود ، معادن منگنز ایران که فعلا استخراج می شود عبارت است از معادن انارک و اردستان و رباط کریم ، مصرف عمده آن در تهیه کردن فولادی های منگنزدار است که بصورت اکسید منگنز بکار می رود.
خواص پیاز

پیاز در اخبار

در سال ۱۹۱۷ بوجود انتی بیوتیکی در پیاز پی بردند و نیز ماده ضد - عفونی کننده ای که به تجربه ثابت شده روی سم گوشتهای مانده که ایجاد اسهال می کند اثر خوبی دارد.
و یک دکتر شوروی "دکتر توکین" پیاز را از لحاظ میکروب کشی در درجه اول داده حتی آنرا کشنده میکروب های حصبه و مشابه آن معرفی نموده, و میکروب ها را بدو دسته بزرگ تقسیم می نمایند آنهائیکه بوسیله آب سرایت می کنند و آنهائیکه نمی نمایند و بانها که از راه آب انسان را مبتلا می سازند نام وبا داده اند پیاز خاصیت ضد میکروبی دارد و بویژه روی میکروب های ایجاد کننده اسهال ها اثر خوبی دارد و بوسیله نبی گرامی چنین معرفی شده است که هر که بخواهد وارد شهری شود و از پیاز محل بخورد ، وبای آن شهر را از وی دوری می کند.
اداد خلتم بلدا كلوا من بصلها يطرد عنکم وباء ها.
اگر تهیه غذای تازه واردین را بوسیله هتل ها و رستورانها در نظر آوریم این موضوع نیز حائز اهمیت است که چون ویتامین (c-ث) غذاهای مانده فوق العاده کم می شود پیاز سرشار از ویتامین مذکور می باشد و در برابر بیماری ها مقاومت می نماید و مقوی معده می باشد.
خواص پیاز

ترکیب شیمیائی پیاز

در پیاز وجود ترکیبات گوگردی، ویتامین های مختلف مواد کانی مختلف و یک انسولین گیاهی بنام گلوکوکینین Gilicokinine ، قند از نوع ساکارز ، مالتوز ، قند غیر قابل تبلور (۱۰ - ۱۱ درصد) ، اینولین ، کوئرسیتین (Quercitine) موم و صمغ ، اسانس پیاز که بر اثر پختن از بین می رود.
ترکیب شیمیائی برگ پیازچه
از تجزیه شیمیائی برگ پیازچه مواد زیر را بدست آورده اند : ا - قند ۲- آمیلاز ۳ - مالتاز ۴ - دکستریناز ۵- امولسین.
درصد عناصر متشکله پیاز
۱- آب ۷۰ – ۸۰ درصد.
۲- مواد چربی ۱۰/ ۰ درصد.
۳-قند ۲-۶ درصد.
۴- مواد غیر ازت دار ۸ - ۲۰ درصد.
۵ - مواد ازت دار ۱ - ۲ درصد.
۶ - ازت 2درصد.
۷- روغن اسانس ۰ /۰۱۶ درصد.
۸- خاکستر۵ /۰ - ۰ / ۸ درصد و اگر رطوبت پیاز منظور نشود خاکستر ۴/۵۴ درصد.
۹ - فورفورال ۱ / ۴۰ درصد.
۱۰ - قندهای محلول ۶۴/ ۲۳ درصد.
۱۱ - قندهای احیا ۱۱/۳۴ درصد.
۱۲ - ترکیبات پکتیک ۴ / ۴۵ درصد.
۱۳ - قندهای غیر قابل احیا ۵۲/۸۹ درصد.
۱۴ - همی سلولز ۱/ ۸۸ درصد.
قسمت اعظم قند غیر قابل احیاء پیاز بشكل ساکارز است و این قسمت وقتی هیدرولیز (با قند. قابل احیاء آمیخته شود ) ممکن است یک مخلوطی تشکیل بدهد که مقدار ۶۰ درصد مواد خشک پیاز را تشکیل می دهد ، تقریبا تمام آنها ممکن است فرمانته شوند و آن تبدیل بفروکتوز (D - د) گردد.

بو و طعم پیاز

بو و طعم گس پیاز مربوط بیک اسانس فرار و محرک مخاط چشم است که بنام سولفور دالیل (Sulfure D' Allyle) خوانده می شود و این همان است که در موقع پوست کندن پیاز چشم خانم های خانه دار را به اشک می اندازد. وقتی پیاز پخته شود بعلت تقطیر در حرارت معمولی تجزیه می شود . و بعلت فرار بودنش است که طعم پیازهای پخته ملایم تر است و در اغلب اوقات پیازهای سفید ملایمتر از پیازهای زرد و قرمز می باشد.
وجود سولفور دالیل پیاز را برای اشخاصی که روده های علیلی دارند سنگین هضم می کند.
در عین حال سولفور داليل موجب ترشح کلبه ها مثل غده های اشکی می شوند و بهمین جهت است که پیاز ادرارآور است. پیاز هم مثل سیر خاصیت ضد عفونی کننده دارد.
خواص پیاز

ویتامین های پیاز

از تجزیه شیمیائی پیاز خوراکی مواد زیر را بدست آورده اند:

١ - ویتامین (c-ث) مقدارش در پیاز تازه و خام ۵ میلی گرم در ۱۰۰ گرم پیاز برگهای مرکزی بو لبها ويتامين (C-ث) بیشتری دارند. ۴۱ تا ۸۰ درصد ویتامین (c-ث) پیاز در انبارو ۱۰-۶۵ درصدش با پختن از بین می رود.
۲- در پیاز اندکی نیاسین (ویتامین B3 - ب 3 = PP-پپ ) است.
۳-ویتامین (ویتامین B1 - ب ۱) ۱۲۵ میلی گرم در ۵۰۰ گرم پیاز.
۴- ریبوفلاوین (ویتامین B2-ب۲ که بان ویتامین g- ژولاکتوفلاوین هم میگویند در پیاز زیاد است و خوردن پیاز با برنج که سفید و پوست کنده اند و عاری از ویتامین B میباشد لازم است (مقدار آن ۱۲۵ میلی گرم در ۵۰۰ گرم رو پیاز است ).
۵ - ویتامین (A-آ) ۱۲۰ واحد بین المللی در ۱۰۰ گرم پیاز .
۶- تعدادی آنزیم بویژه اکسیداز.
۷ - مواد قندی از نوع ساکارز (قند معمولی ) ، مالتوز ، قند غیر قابل تبلور " ۱۰ درصد.
۸- مواد معدنی پیاز: پیاز دارای گوگرد ، آهن ، آهک ، فسفر، پتاسیم ، سدیم ، ید، سیلیس می باشد.
پیاز بعلت فسفری که دارد کار فکری را آسان می سازد و برای متفکرین مفيد است . چون گوگرد دارد ضد عفونی کننده برای خون، مجاری تنفس، آسم ، ورم گلو، برنشیت ، گریپ می باشد.
گوگرد پیاز ، سبب می شود کلیه ها در اثر مواد مضری که از خون دفع می شود متورم نشده و کاملا سالم بماند با پیاز سلسله اعصاب تجدید قوا می نماید و پوست بدن نیز سالم شده سموم را از خود دفع می نماید.
پیاز سرشار از سیلیس است که بمقدار زیاد در بدن موجود و برای تشکیل و نگهداری استخوانها و شرائین لازم است و برای راشیتیسمیها که کلسیم تجویز می نمایند چون باید آهک به سیلیکات دوشو مبدل شود تا استخوانها محکم گردد در شرائین نرم و ارتجاعی شود پیاز خوردن لازم است چون هم سیلیس دارد و هم کلسیم.

 مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تماس خود را ثبت نمایید.


آنتی بیوتیک در پیاز

در سال ۱۹۱۷ وجود نوعی آنتی بیوتیک در پیاز تشخیص دادند که در ابتدا الی سین نامیده شد. در پیاز ماده ضد عفونی کننده ای که به تجربه ثابت شده سم گوشت های مانده را که ایجاد اسهال می نماید کم می کند و روی این اصل کسانی که خارج از منزل غذا میخورند پیاز را فراموش نکنند.
پیاز دارای هورمون و دیاستازی است که غدد اشک و آمیزشی و گوارشی را تقویت می کند و این مواد در اثر حرارت از بین می روند (پیاز پخته اثری در قوه باه و هاضمه ندارد و اشک آور هم نیست).
خواص پیاز

موارد استعمال پیاز و دانستنی هائی از آن

۱- پیاز ضد اسکوربوت و ض د بیماری قند است (گلو کوکینین Glucokinine آن خاصیت کم کننده قند دارد و طول مدت اثرش بیشتر از انسولین می باشد ) مدر است و در استسقا و تشمع کبدی (سیروز ) بسیار خوب است در حبس البول ( شاش بند)، سنگ کلیه و مثانه ، ورم ساقها، ورم مثانه، پروستات ، روماتیسم مفصلی مفید می باشد. (بیماری که استسقا داشت با خوردن روزی نیم کیلو پیاز شفا یافت ).
۲- پیاز خام مخصوصا "بعلت داشتن ویتامین (c-ث) و آنزیم اکسیداز برای تقویت بدن وهضم غذا مفید است ولی بنابر عقیده دانشمندان چنانچه اشخاصی دچار حساسیت و بیماری پوستی و خارش دار و خونروی باشند باید از مصرف پیاز خام خودداری نمایند زیرا پیاز طبیعت گرم و سودائی (آلرژی زایی دارد.
۳- پیاز خام اسیدیته معده را می افزاید و لذا فعالیت معده را تشدید می کند بدینجهت برای افرادیکه غذایشان دیر هضم می شود مفید است. زیرا مسلما مصرف مداوم پیاز در حالیکه ترشحات هاضمه را تنظیم می کند ، اشتها را زیاد و نفخ را برطرف می نماید.
۴- مصرف پیاز خام برای رفع ناراحتی های حاصل از آشامیدن آب های مختلف (در هنگام مسافرت ) و پیشگیری از مضرات هوای آلوده مفید می باشد.
۵- سنگ کلیه را دفع می کند برای این منظور بنابر اظهارات بوهن ( W . Bohn ) در سال ۱۹۳۷ باید بیمار شیرده پیاز خام یا شربت پیاز تناول نمایند . شربت پیاز بدينطریق تهیه می شود که ۱۰۰ گرم شیره پیاز خام را با ۴۰۰ گرم آب و ۴۰۰ گرم شکر جوشانده بصورت شربت در می آورند.
۶- در آلبومینوری سرطان کبدی، ورم پرده بیرونی قلب و ذات الجنب (پلورزی ) مصرف پیاز خام یا شربت پیاز اثر مفید دارد. عربها پیاز را خرد کرده در سرکه قرار داده و آنها را برای از بین بردن لکه های قرمز روی پوست می مالند و در صحرا برای رفع عطش یک پیاز می مکند و موادی از پیاز برای قوای جنسی جدا می کند ( مقوي شهوت در زن و مرد).
7- شربت پیاز یا مصرف پیاز خام برای درمان آنژین (گلو درد) ، سرفه ، نزله های حاد و مزمن، برنش مفید است بویژه اگر له کرده پیاز پخته و گرم را نیز از خارج در طرفین گلو قرار دهند.
۸- دکتر لاکوفسکی که بر روی پیاز تحقیقات زیادی بعمل آورد عقیده، دارد که پیاز برای پیشگیری از بروز سرطان حریف توانائی است.
9- ازدیاد فشار خون را برطرف می کند. مشروط بر اینکه بطور مداوم یا لااقل هفته ای یک مرتبه از شربت پیاز استعمال نمایند.
۱۰- مرض قند (دیابت) را درمان می کند و قند خون را کم می کند. برای این منظور باید از پیاز خام مصرف نمایند . بنظر میرسد این خاصیت پیاز مربوط به انسولین گیاهی باشد که در آن وجود دارد. لازم بتذکر است که چون پیاز خام قند خون را میکاهد باید افرادی که قند خونشان کمتر از طبیعی است (هیپوگلیسمی دارند) از خوردن پیاز خام خودداری نمایند.
۱۱- میگرن (درد نیمه سر) را تسکین میدهد برای اینکار باید پیاز خام را له کرده بر پیشانی قرار دهند.
۱۲- پیاز دارای دیاستازی است که برای هضم نشاسته ای ها کمک می کند.
۱۳- در ناراحتیهای ناشی از بریدگیها و خراشهای پوستی را تسکین، می دهد برای این منظور شبره پیاز خام را بر پوست بمالند فورا" سوزش قطع می شود.
۱۴- در گزیدگی زنبور و زنبور عسل برای تسکین سوزش و درد حاصل از گزش بسیار مفیداست در این موارد شیره پیاز خام را در محل گزش زنبور بمالند.
۱۵- احساس صدای مبهم در گوش (وقتی گوش شما صدا می کند) - سنگینی گوش - پاک نمودن چرک گوش مفید است برای این منظورها ممکن است یک پیاز را دو نصفه کنید و آب آنرا بگیرید چند قطره شیره پیاز خام را در گوش بچکانید و فتیله ای از پنبه را آغشته به آب پیاز کنید و در گوش قرار دهید و همچنین پیاز پخته نيمگرم را نیز بر روی گوش قرار دهید مفید است. و صدای گوش شما برطرف می شود.
۱۶- شیره پیاز خام را (۱ تا ۲ قطره ) در چشم بچکانید برای رفع خارش و نزول آب از چشم مفید است.
۱۷- برای رفع ورم و درد مقعد (ورم بواسیر و نواسیر) باید پیاز را آب پز نموده سپس پیاز پخته را با زرده تخم مرغ و روغن خوراکی مخلوط نموده
18-پیاز پخته با روغن کوهان شتر جهت شقاق مقعد بواسیر و زحیر (اسهال خوئی) مجرب و حمول او (مانند شیاف بردارند ) جهت گشودن رگهای بواسیر و سیلان فرمودن خون موثر و جهت کجی ناخن و تشنج نافع است. مصرف پیاز پخته باعث لینت مزاج می شود.
19- خوردن پیاز که با گوشت چرب پخته باشند مقوی شهوتین (شهوت زن و مرد) خواهد بود این اثر در مصرف پیاز خام بمقدار کمتر وجود دارد.
۲۰- برای رفع یبوست و نفخ روده ها مفید است . برای این منظورممکن است پیاز را بملايمت بپزند و در اثنای پختن تدریجا به آن کره اضافه نمایند و سپس مصرف نمایند.
۲۱- چنانکه ورقه های نازک پیاز را در شیر پخته و مصرف نمایند برای دردهای حاصل از قولنج روده ها و ناراحتی های شکم مفید است.
۲۲- حبس البول (شاشبند ) و کم شدن ادرار (الیگوری) را شفا می دهد و برای این منظور بر طرق پیشنهاد دانشمندانی بنام کینه و شب و دیوسکورید (seb Kinepp) و (Dioscoride) که در قرن اول میلادی می زیستند باید ۱۵۰ گرم پیاز را در یک لیتر آب جوشانده در ضمن کمی عسل شهد به آن اضافه نموده تا جوشانده مزبور شیرین گردد . سپس روزانه بتدریج مقداری از آن را می نوشند.
دیو سکورید در قرن اول میلادی میزیست) ولی پلین (Pline) شیره پیاز خام رنده شده را بهترین دوا برای معالجه بیماری استسقاء ، می دانست.
۲۳- مصرف پیاز پخته بهر صورت که باشد برای رفع ناراحتیهای روحی مفید است و همچنین برای تصلب شرائین (سخت شدن رگها) که بر اثر کهولت در افراد مسن پدیدار می شود موثر است.
۲۴- خوردن پیازی که در سرکه پخته باشند جهت تقویت هاضمه، درمان زردی، ورم طحال (سپرز - وجع طحال یعنی طالاق آغریسی ) ، استفراغ صفراوی مفید است.
۲۵- پیاز پخته شده و گرم را اگر بر روی دمل (آبسه ) قرار دهند موجب سرباز کردن آن می شود.
۲۶- برای شکم روش و اسهال – رفع خستگی و بی اشتهایی مورد استعمال دارد و در بی خوابیها و ناراحتیهای اعصاب مفید است و قبل از شام جوشانده پیاز خورده شود رفع بی خوابی می کند.
۲۷- جوشانده پیاز را روی چین و چروک صورت بمالند رفع چین و چروک می کند.
۲۸- اگر پیاز را دو قسمت کرده جلو بینی ببرند و نفس عمیق بکشند حمله اعصاب متوقف می شود.

خواص پیاز

۲۹- اگر پیاز را روی شقیقه ها بگذارند احتقان خون برطرف می شود.
۳۰- اگر روی محل گزیدگی پشه بگذارند تحریک خارش را آرام می کند.
۳۱- اگر پیاز له شده را روی محل چنگال گربه بگذارند التیام می پذیرد.
۳۲- اگر پیاز له شده نمک بزنند و روی سوختگی بگذارند درد را آرام میکند و تاولی وجود نمی آورد.
۳۳- آب پیاز لکه های قرمز پوست را برطرف می کند (با کمپرس کردن).
۳۴- مالیدن آب پیاز ورم سرماخوردگی و ترک پوست و خشکی و خراش پوست را معالجه می کند. برای رفع زگیل هم خوبست.
۳۵- خوردن پیاز برای بانوان باردار بسیار خوب است.
۳۶- اشک آوری پیاز ، در بسیاری موارد سبب برطرف شدن میگرن (درد نیمه سر) و زکام تازه شروع شده می گردد.
۳۷- خوردن پیاز در کوه گرفتگی و تهوع و استفراغ های مسافرتی مصرف می شود.
38- پیاز سرخ کرده مزه مطبوعی دارد ولی برای سلامتی خوب نیست
۳۹- اگر با آب پیاز روی کاغذ نوشته شود پیدا نیست ولی اگر آنرا روی آتش بگیرند خوانا می شود.
۴۰- کاغذهایی که روی صفحات آهن سفید می چسبند با آب پیاز خوب می چسبند.
۴۱- رنگهای ظروف نیکلی و مسی با پیاز و لکه های مرکب و کلاه های حصبری با پوره پیاز پاک می شود.
۴۲- ضماد پیاز مرهم خوبی برای عفونتهای شاربنی است.
۴۳- خوردن پیاز قاعدگی (رگل) زنان را براه انداخته و سده را باز می کند.
۴۴- بعضی عقیده دارند کسی که روزانه یک عدد پیاز را حداکثر پنج دقیقه در دهان بجود هیچ میکروبی در دهانش زنده نخواهد ماند و جالب اینکه بخار پیاز نیز میکروب کش می باشد و جراحات را ضد عفونی کرده و میکروب های چشم را نابود می کند.
۴۵- دکتر معروف شوروی "توکین" می گوید از لحاظ میکروب کشی پیاز ما در درجه اول و سیر در درجه دوم و سپس تربچه سیاه و فلفل قرمز در درجه سوم و بالاخره شرح پژوهشهای خود را درباره (۱۵۰ نوع ) سبزی و نباتات اظهار می دارد و خاصیت میکروب کشی آن در درجه اول بوده بطوریکه تیفوئید وانواع باکتریهای یک سلولی را نابود می نماید. ادوارد کومن متخصص امور شیمیائی نیوجرسی آمریکا و بسیاری از مهندسین کشاورزی عقیده دارند کاشتن پیاز در مزرعه سبب ضد عفونی شدن محصولات دیگری گردیده و آنها را از بسیاری آفات مصون می دارد. و دو تن از استادان دانشگاه تو مسک شوروی (ا - س فيلاتوا - و تورو بيزوف ) برای جوش خوردن و ضد عفونی نمودن جراحات پیشنهاد کرده اند. سه دانه پیاز را در هاون کوبیده و بعد آنها را روی جراحات بسته اند و برای خاصیت و التيام پذیری و تسکین درد ، پیاز در جراحات اثرات خارق العاده ذکر نموده اند و آنرا برای علاج ۲۸ نوع بیماری موثر دانسته آرزو نموده اند بزودی دنیای پزشکی موفق به تفکیک کلی عناصر پیاز گردد. امروز وجود پیاز بر سر سفره بعنوان وجود پزشک بر سر سفره دانسته اند.
تذكر: پیاز بریده شده که مدتی در برابر هوا قرار داده باشند چیز خطرناکی می شود (بهتر است سعی بفرمائید پیاز را درست بسفره آورده بعد موقع خوردن پوست بکنید و قطعه کنید) برخی گویند علتش این است که پیاز میکروب های زیادی را جذب می کند.
۴۶- پیاز خام را ورقه ورقه کنید و روی پیشانی بگذارید درد تخفیف می یابد.
۴۷- آب تازه پیاز خام برای غرغره کردن و صدای گوش موثر است.
۴۸- تابحال چندین مرتبه درباره اهمیت ویتامین (c-ث) مطالبی نوشته اند اینک از محقق مشهورامور تغذیه آلمان پرفسور کراوت (از شهر دورتموند ) نقل شود که گفت: خطر کمبود ویتامین (c-ث) که از مواد حیاتی بدن انسان می باشد بیشتر در خوراکیهائی که در اماکن و رستورانهای عمومی تهیه می شوند انسان را تهدید می نماید و چند پزشک دیگر نشان دادند که خوراکیهای تهیه شده در استراحتگاههای عمومی کمتر از میزان لازم ویتامین (c-ث ) را دارند (۴۸ - ۶۸ میلی گرم در روز و حال آنکه باید در روز ۷۵ میلی گرم بوده باشد و سرانجام نتیجه گرفته اند هر چند نهایت سعی در تهیه غذاها بشود باز باید مقداری ویتامین (c-ت) از راه سبزیجات و سلولهای تازه به بدن رساند که با توجه به فراوانی ویتامین مذکور در پیاز و اینکه امام دستور می دهد بهر شهر وارد شدید مقداری پیاز بخوريد قضیه حل شده است زیرا هر چند انسان از اغذیه مانده محل که ویتامین (c- ث) کمتری دارد بخورد جبرانش را پیاز خواهد نمود (به فرموده نبی گرامی فاذا دخلتم بلدا "كلوا من بصلها يطرد عنکم و باءها).
خواص پیاز

۴۹- خوردن پیاز برای کسانیکه گوارش آنها ضعیف است یعنی در سو هاضمه ایها ممنوع است مگر پخته بخورند یا کسانی که از روده های خود ناراحتی دارند و یا مبتلابه کولیت (ورم روده شده اند و بطور کلی از لحاظ دستگاه هاضمه علیل هستند نباید در خوردن پیاز خام افراط کنند زیرا پیاز خام بعلت دارا بودن سولفور دالیل برای آنها ثقيل الهضم است.
۵۰- پیاز وسیله ای برای هواشناسان بوده و می گفتند هر قدر پوست روی پیاز کلفت تر و زیادتر باشد زمستانی که در پیش است سرد و سخت تر خواهد شد یکی از عجایب طبیعت که در نهاد پیاز است ، نیروی هواشناسی است بطوریکه قبل از رسیدن فصل زمستان می تواند شدت سرمای زمستان آینده را پیش بینی کند. در فصل پائیز شما وقتی پیاز را از زیر خاک در می آورید اگر پوستها و پرده های آن ضخیم ، چرمی و محکم باشد، باید بدانید که زمستان سختی را آن محل خواهد داشت و اگر نازک و کم دوام باشد در زمستان آینده سرمای زیادی در آن محل دیده نخواهد شد. و نیز روی همین اصل است که بار فروشان از روی پوست و پرده های پیاز زادگاه آنرا تشخیص می دهند. چون پیازی که از مناطق گرمسیری می آید با پیاز مناطق سردسیر فرق بسیار دارد.
۵۱- دارو و شیاف هائی که پیاز در آن باشد برای ورم پروستات مفید است.
۵۲- پیاز پخته ملين طبع و ضمادش رافع درد گوش است و پیاز سرخ شده در روغن ثقیل یعنی دیر هضم تر از پخته شده او در آب است.
۵۳- ضمادی از پیاز پخته شده در آب اگر بر شکم تب دار بگذارند ضد تب است. و چنانچه با نمک دریا مخلوط نموده بر سوختگی بگذارند نافع می باشد گفته شد پیاز را با پنبه آغشته در گوشی که صدا دارد بنمایند صدایش تمام می شود و اگر بدون پنبه ۱ - ۲ قطره در گوش بچکانند درد دندان طرفی که گوش مذکور می باشد ساکت می شود.
۵۴- احساس خستگی - ترس از گریپ با خوردن پیاز رفع می شود.
۵۵- اگر آب پیاز را به ترکهای دست بمالند بهبود می یابد.
۵۶– قولن جهای کبدی با مخلوط پیاز و عسل و بواسیر را با پخته پیاز و پیه خوک استعمال کردن و ورم و آماس پوست بدن باجوشاندن پیاز در شیر معالجه کنند (دو پیاز متوسط و یک لیتر شیر ) که ۲۴ ساعت مانده و صاف شده (روزانه ۳ استکان) بنوشند و دردناخن را چند مرتبه وسط پیاز داغ شده فرو بردن و نیش زنبور را دوازده دقیقه آب پیاز بمحل نیش نهادن موثر است.
۵۷- اخيرا" معلوم گردیده که پیاز خام ، پخته، سرخ کرده از تشکیل لخته های خون در عروق و از بروز سکته مغزی و قلبی جلوگیری می نماید (این نظریه یک پزشک هندی بنام "منون" بدنبال تحقيقات دو ساله خود در دانشکده پزشکی دانشگاه نیوکاسل در انگلستان است).
۵۸- آدم سالم دارای دستگاه حفاظتی ضدانعقادی است که اجازه نمی دهد خون در رگها منعقد و لخته شده و باعث سکته و مرگ گردد و چون پیاز بنابه جهاتی دستگاه مذکور بتواند کارش را انجام دهد به یکی از اجزاء خون بمادهای (فیبرین) (Fibrin) مبدل و تاروپود اولیه را برای لخته شدن خون درست می نماید و در نتیجه شریانی و یا بیشتر شرائین اکلیلی مسدود و حمله قلبی ظاهر یا در دست و پا موجب پیدایش ترمبوفلبيت ThroMboPhlebitis می گردد که در هر حال درمان سختی و از جمله جراحی داشتند و کمتر موفقیت قطعی نصیب نمیشده در سال ۱۹۶۶ کسی به دکتر منون گفت اگر خون در پای اسبی ببندد ولخته شود با پیاز معالجه اش می نمایند و وی بآزمایشهای زیر دست بافت به ۲۲ نفر که ۱۹ تا ۷۸ ساله بودند شب خوراکی نداد و صبح خونشان را گرفت و بعد غذائی چرب بعلت اینکه (چربی فعالیت فیبرینی را کم می کند ) به انان داد قبلا به ۷ نفر دیگر بعد از صبحانه چرب مذکور پیاز سرخ کرده داد و عین این جریان را برای ۸ نفر بقیه اجرا کرد فقط بجای پیاز سرخ کرده پیاز خام خوراند و هر روز ۲-۳ ساعت پس از خوردن صبحانه خونشان را آزمایش می کرد و مشاهده نمود با آنکه غذای چرب فعالیت فیبرینی را کاهش می دهد در آنان که پیاز داده بود نه فقط فعالیت مذکور کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است (تقريبا" ۱/ ۵ برابر) و در نتیجه بطور قطع ثابت شد (پیاز به صورتی خام - پخته - سرخ کرده ) خورده شود فعالیت فیبرینی را افزایش و دستگاه دفاعی بدن را در برابر لخته شدن خون و همچنین قدرت آنرا برای حل نمودن لخته خون تقویت می نماید و با سرخ کردن یا پختن پیاز خاصیت مذکور از بین نمی رود یعنی پیاز از بروز سکته های قلبی و مغزی جلوگیری می نماید.
۵۹- پیاز را هنگام پوست کندن زیر شیر آب بگیرید چشم اشک نمی آید و دست ها را در آب نیم گرم با نمک شور شده (نمک آب ) يا آمونیاک در آن ریخته شود بشوئید بوی پیاز تمام می شود.
۶۰- پیاز برای بچه هایی که رشدشان متوقف شده با جهت پیرانی که به نیرو احتیاج دارند لازم است.
۶۱- زمانی که پیاز برای جلوگیری گریپ خورده شود باید ۷ - ۲۱ روز خوردن آنرا بر حسب شدت بیماری ادامه داده و در این مدت باید از خوردن مواد بياض البيضی حیوانی (گوشت، تخم مرغ ، ماهی ، شیر، پنیر ) پرهیز کرد.
۶۲- پیاز کوهی (اسقور دیون که به آن سیر صحرائی ، موسیر می گویند ) که در اروپا برای سالاد بکار می رود برای شرائین و عروق (رگها) مفید است و چینی ها برای خونریزی های داخلی و دفع سموم از آن استفاده می نمایند.
۶۳- سیلیس پیاز برای استخوانسازی و نگهداری شرائین مفید است.
۶۴- خوردن پیاز در تصلب شرائین (سخت شدن شرائین) انواعی از درد کمر - رفع کرم روده موثر است.
۶۵- پیازی که لای خاکستر پخته شود و با کره و روغن زیتون بخورند معالج گرفتگی صدا است.
۶۶- در خستگی توام با چهره زرد و پرچین و چروک میتوان پیاز درشتی را در سه فنجان آب جوشانید تا پخته شود و آنقدر بجوشد که آب آن به یک فنجان برسد و بر چهره بمالند موثر است.
۶۷۔ پیاز دشتی یا ( پیاز موش) پیاز موش چون دشمن موش است بهمین جهت آنرا پیاز موش ( بصل الفار) گویند و نوعی از آن در خراسان می روید و به از آن. پیاز خوک ( بصل الخنزير) و عربی آن عنصل ، بصل العنصل و عنصلان است.
در کتب قدیم آنرا زیر نام استیل که گویا یک لغت یونانی است آورده اند بیخ آن شبیه پیاز بوده و گلابی شکل است بزرگ و کوچک، سفید و قرمز ، کوهی و بیابانی دارد ، بزرگی پیاز حتی به دو کیلو گرم هم میرسد. پیاز دشتی همراه با کاکل ذرت و دم گیلاسو خارخسک ( چاقرتکانی) بهترین درمان داء الفيل ( واریس) است مقوی قلب بوده و سینه را نرم می کند و ضد سیاه سرفه می باشد.
68-جهت اکثر امراض دماغی و عصبی مانند سرگیجه، مالیخولیا، درد شقیقه سردرد یک طرفه ، بی حسی اعصاب ، فلج و نسیان مفید می باشد قدرت بینائی را زیاد می کند و از فشار چشم می کاهد درمان سرفه کهنه بوده سینه را نرم و تنگی نفس را معالجه می کند برای برقان، سختی طحال ،پیچش شکم و درد مفاصل و سیاتیک مفید می باشد. ادرار و حیض را باز کرده ، سنگهای مثانه را خرد می نماید ، خوردن آن برای زنان حامله خوب نیست چون ممکن است سقط جنین نموده و یا فرزندان ناقص الخلقه بدنیا بیاید. بذر آن شکم را نرم می کند و درمان دل پیچه است مقدار خوراک آن ۳ گرم بوده و زیاده بر آن خطرناک است.
۶۹– روزانه ۳-۴ سیر ( ۳۰۰ گرم) پیاز را پی درپی خوراندن بسگ گزیده موثر دانسته اند.
۷۰- بوی دهان از ریه ها بوده و اثر پیاز را بر مجاری تنفسی و ششها ملاحظه فرمودید . و بخاصیت میکروب کشی پیاز نیز توجه فرمودید پس پاکیزه شدن بوی دهان یکی از جمله خواص پیاز است.
۷۱- گفته شد پیاز دارای مقداری ید ( Iode) بوده و در نتیجه بر جوشهای صورت موثر است بعلاوه کمبود ید که صورت را باد آلوده کرده و آدمی به نظافت خود میل ندارد با خوردن پیاز تا حدودی جبران شده و در نتیجه اثر پیاز بطور مستقیم و غیر مستقیم بر صورت سبب شفافیت صورت می گردد.
۷۲– بعلاوه گفته شد پیاز سبب دفع سموم از راه پوست می گردد.
۷۳- اثر پیاز در تقویت باء ( نیروی جنسی ) قبلا" بیان شد و حضرت صادق (ع) سه مطلب را در یک جمله بیان میفرماید: البصل يطبب النكهه وبشد الظهرو برق البصر ( پیاز دهان را خوشبو ، پشت را محکم و چشم و صورت را شفاف می نماید و در صورتیکه این مطلب را بیاد آورید که جویدن پیاز روزانه یک دانه میکروب های دهان را از بین خواهد برد این حدیث را میتوان از حضرت صادق (ع) بیان نمود که ا كل البصل فان له ثلاث خصال بطيب النكهه و يشد اللثه و یزیدفی الماء والجماع ( در پیاز سه خصلت است فضای دهان را خوشبو – لثه را محکم آب کمر (نیروی جنسی) را زیاد و امر مجامعت را تقویت مینماید . پیاز بعلت فسفری که دارد برای اعصاب خوب بوده و کار فکری را آسان می سازد. پیاز در تجدید قوای سلسله اعصاب موثر است.


۷۴- پیاز بعلت گوگردی که دارد ضد عفونی خوبی برای مجاری تنفسی بوده بعلاوه دارای مواد میکروب کشی بوده و در اسهال ها و ناراحتی های گوارشی موثر است.
۷۵- بعلاوه پياز دارای ماده ای است که در هضم مواد نشاسته ای اثر کرده و کالری ببدن می رساند و ویتامین (c-ث) فراوان و عناصر دیگر از بدن رفع خستگی می نماید و همه در یک جمله بوسیله حضرت صادق (ع) جمع و ذکر شده است. ( البصل بذهب بالنصب و يشد العصب و بزبد الحظا و يزيد في الماء ويذهب بالحمى) پیاز رنج را می برد و عصب را محکم می کند و نیروی راه رفتن را بسیارو آب کمر (شهوت ، منی ) را زیاد و تب را از میان خواهد برد. و همین مطلب را قبلا" از نبی گرامی (ص) فرموده بودند که چون به شهری وارد شدی و از وبای شهر میترسی پیاز همان شهر را بخور که پیاز چشم را جلا و مورا صاف و پشت را محكم و قدرت راه رفتن را زیاد کرده و تب بر می باشد. ( اذا دخلتم بلده و ببيئا فخفتم و بائها فعليكم ببصلها فانه يجلى البصر وينقى الشعر وبرد في ماء الصلب و یزید فی الحظا ويذهب بالحماء و هوالسواد في الوجه والاعياء ) و مسئله اثر پیاز بر آب کمر ( شهوت ، منی ) و قدرت افزایش دهندگی پیاز قوه باه را بیشتر مورد بحث قرار گرفته حضرت صادق (ع) بمردی که از ناتوانی جنسی شکایت داشت فرمود : یک پیاز را قطعه قطعه کن با روغن زیتون داغ نما و با یک تخم مرغ بهم بزن و با اندکی همه را داغ کن و بخور و در جای دیگر فرمود برای ضعف منی استغفار کن و بعد تخم مرغ و پیاز زیاد بخور.3982
0
 
16
دیدگاه ها