مورد علاقه ها 0

گیاهان دارویی  

مطلب مورد نظر خود را اینجا پیدا کنید.
خواص جالب و بسیار زیاد درمانی و طبی مرزنجوش یا مرزنگوش

خواص جالب و بسیار زیاد درمانی و طبی مرزنجوش یا مرزنگوش

مرزنگوش از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است، مرزنجوش یا مرزنگوش داروی خوبی برای برطرف کردن بی خوابی است،مرزنجوش یا مرزنگوشطپش قلب را برطرف می کند،مرزنجوش یا مرزنگوش ناراحتی های عصبی را رفع می کند،مرزنجوش یا مرزنگوش مسکن است، مرزنجوش یا مرزنگوش دردهای قبل از عادت ماهیانه را از بین می برد، مرزنجوش یا مرزنگوش سینه درد را برطرف کرده و اخلاط را خارج می سازد، مرزنجوش یا مرزنگوشداروی موثری برای بیماریهای چشم مخصوصا ورم پلک چشم است، مرزنجوش یا مرزنگوش کوفتگی ها و زخم ها را التیام می دهد، مرزنجوش یا مرزنگوش برای معالجه دررفتگی و جابه جا شدن استخوان از این گیاه استفاده کنید،مرزنجوش یا مرزنگوش کبد، ریه، طحال و دستگاه هاضمه را تقویت میکند، ادرار آور و معرق است، مرزنجوش یا مرزنگوشسموم را از بدن خارج می سازد،مرزنجوش یا مرزنگوش برای برطرف کردن بیماریهای تنفسی و برونشیت مفید است،مرزنجوش یا مرزنگوش جهت رفع

1400/09/24