مورد علاقه ها 0

برطرف کردن مشکلات دوران بارداری مثل ویار، تهوع، خارش واژن

استفراغ بارداری

درمان گیاهی استفراغ حاملگی

این بیماری باعث لاغری و بی میلی شدید نسبت به غذاها شده هم برای مادر و هم برای جنین زیان آور است داروی مؤثر برای استفراغ حاملگی را می توان از نسخه زیر ، به دست اورد.

نسخه استفراغ حاملگی

تخم ترب 1 گرم
تخم شبت ۲ گرم
نرم کوبیده در رب انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری

نسخه خیلی مجرب برای استفراغ حاملگی «ویار»

میخك ۵ گرم، هيل غرابی ۵ گرم، کبابه ۵ گرم، شکر يك استکان همه را نرم کوبیده روزی ۳ قاشق چایخوری میل نمایند، و شربت انار شربت نعناع شربت لیمو مفید است.

تهوع در بارداری

نسخه استفراغ حاملگی

نرم سائیده در شربت انار حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل شود.
قرنفل ۵ گرم
قسط ۵ گرم
جوز هندی ۵ گرم
مصطکی۱۰ گرم
عود۵ گرم
هیل ۵ گرم

خارش واژن

درمان گیاهی خارش واژن در حاملگی

گل سرشوی را نرم کوبیده در لعاب دانه خطمی حل کرده بمالند و یا گل سرشوی را در دوغ و شیره تاجریزی و آب کاسنی حل کرده در آن بنشینند و خود را شستشوی نمایند گل بنفشه، گل نیلوفر، آویشن شیرازی را جوشانده برای شستشوی بکار برند. یا با آب کاهو و آب گشنیز خام چرخ کرده، خود را بشویند.

زایمان راحت


داروهای گیاهی برای كمك به زایمان راحت

اگر زایمان سخت باشد و لگن بیمار کوچک نباشد داروهای زیر در تسریع زایمان كمك خوبی می نمایند.
مشك طرامشیع، پرسیاوشان، از هر کدام ۵ گرم جوشانده سه مرتبه در روز بدهند از جوشانده بابونه، شبت، مرزنجوش، ناخنك و برگ چغندر بصورت حمام داروئی استفاده کنند.

آنچه زایمان را سخت تر می کند

خوردن آب زیاد و خوردن غذاهای شور و نشستن در جای خیلی سرد در زمان آبستن.

برای برطرف شدن رنگ زرد و پریده زائو از دستور زیر استفاده شود.

انیسون را نرم کوبیده با شکر روزی سه قاشق مرباخوری

مجددا برای تسهیل زایمان از دستور زیر استفاده می گردد

گشنیز را با ریشه کنده خورد کرده به ران بیمار ببندند. این دستور از طریق جذب پوستی شاید مؤثر باشد.

نسخه ای برای تسهیل در کار زایمان

جوشانده برگ خطمی میل کنند و ضماد برگ خطمی زیر شکم بندند یا آب شنبلیله یا کتان برای شستشوی واژن بکار برند یا آنغوزه يك گرم صبح يك گرم عصر یا ۳ گرم سداب و یا ۲ گرم مر تجویز نمایند و در تعقیب آن آب ابهل نوشند یا با جوشانده سداب و یا افسنطین و یا ابهل یا گل شب بو واژن را شستشو دهند یا جوشانده ۱۰ گرم برگ ریحان با کمی شکر نوشند یا دو نخود زعفران را نرم کوبیده با دو عدد زرده تخم مرغ بدهند یا ۵ گرم مرزنجوش را در يك ليوان آب جوشانده میل نمایند یا ۵ گرم تخم کتان را جوشانده با ۵ گرم مقل نرم کوبیده یا ۵ گرم گل زوفا یا ۵ گرم برگ کلم یا ۵ گرم سداب را جوشانده میل کنند یا جوشانده ۵ گرم مشگ طرالمشيع دهند. همه ی این دستورات در تسهیل کار زایمان مؤثرند.

خروج راحت جنین


كمك برای خروج جنین

پودینه۵ گرم
باقلا 10 گرم
مشگ طرامشيع ۱۰ گرم
جوشانده دو روز صبح و ظهر و شب میل نمایند و سیاهدانه یا کندش را کوبیده انفیه کنند تا در اثر عطسه كمك بیشتری به زایمان شود.

درمان گیاهی ورم کل رحم به علت زایمان یا دستکاری روی آن

لعاب خطمی، لعاب گل پنیرك، و یا جوشانده آب این دو گیاه را برای شسشتو بکار برند.

بزرگی شکم بعد از زایمان


درمان گیاهی بزرگی شکم بعد از زایمان

همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل حل کرده به مدت ۱۵ روز مصرف نمایند (صبح و ظهر و شب ). و بهتر است که شکم را با ۱۰ گرم پارچه ای محکم به بندند.
فلفل 5 گرم
دارفلفل ۵ گرم
شیطرنج۵ گرم
سنبل ۵ گرم
سعد ۵ گرم
زنجبيل ۵ گرم
برنگ کابلی ۵ گرم
هلیله سیاه ۱۰ گرم .
پوست هلیله زرد ۵ گرم
بادیان۱۰ گرم
آمله مقشر۱۰ گرم
زبان گنجشك۱۰ گرم
حضض ۵ گرم

درمان شل شدن شکم یا خطوط روی شکم بعد از زایمان

مصطکی۱۰ گرم 

پوست انار۱۰ گرم
دارچین۵ گرم
بسباسه۵ گرم
نرم کوبیده روزانه چندین مرتبه با آب جوشانده میوه کاج و زنجبيل ۵ گرم گلاب شکم را ماساژ دهند.

تسکین درد


گیاه برای تسکین دردهای بعد از زایمان

جوشانده اذخرمکی و جوشانده گل پنیرك از هر کدام ۵ گرم و یا مقداری شبت را جوشانده بیمار در آب آن بنشیند و یا زنیان، تخم شوید 2گرم در ۲ لیوان آب جوشانده هر مرتبه يك استكان میل کنند و یا از از هر کدام۲/۵ جوشانده تخم کتان خود را بشویند. 


 
مشاوره رایگان روابط جنسی

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.


1013
0
 
3
دیدگاه ها