مورد علاقه ها 0

راه های گیاهی تنگ کردن واژن و رفع عفونت های رحمی زنان

عفونت های رحمی


چرکین شدن رحم (عفونت)

در عفونت های رحمی چه مربوط به جسم رحم و چه خود واژن و چه ابتلاء تخمدان ها باشد ممکن است باعث نامرتبی قاعدگی شود، در هر صورت درمان با داروهای گیاهی خوراکی و آبزنه روی آنها مؤثر است لیکن داروهای شستشو دهنده و شیافها اثرات بیشتری روی واژن دارند.

نسخه ضد عفونت رحم

قرص کهربا۵ گرم
بارهنگ۱۰ گرم
گلنار۱۰ گرم
بلوط۱۰ گرم
ریشه ایرسا۲۰ گرم
ریشه مرجان۵ گرم
همه را نرم کوبیده با رب انار یا شربت سیب روزی ۵ گرم مصرف نمایند.

روزانه چندین مرتبه از جوشانده مازو، گلنار، پوست انار شستشو نمایند یا پوست انار، عدس، گلنار، مورد چوب گز و بلوط از هر کدام مقدار لازم برداشته جوشانده آب آنرا برای شستشو به کار برند، شستشوی فوق برای عفونت های رحمی خیلی مؤثر است.

شیاف ضد عفونت رحم

کندر 5 گرم
آنزورت۵ گرم
خون سیاوشان۵ گرم
مرمکی۵ گرم
زاج۵ گرم
پوست انار۲۰ گرم
میوه کاج۲۰ گرم
همه را نرم کوبیده و سائیده با آب مورد با آب بارهنگ یا آب عصى الرعی (سرخ مرز) امیخته خمیر کنند با پنبه صبح و عصر استعمال نمایند.

عفونت قارچی رحم و واژن

خارش واژن در غیرآبستنی

این حالت بیشتر در اثر وجود صفرا (کبدی) و بلغم (تغذیه ای) و کمتر در اثر سودای (عصبی) به وجود می آید. اما شایع ترین علت خارش واژینال، قارچ ها می باشند عفونت ها نیز در این باره بی تأثیر نیستند.
شستشو با آب گشنیز، آب کاهو، آب خرفه و بنفشه.
شیاف از پودینه و پوست انار، از هر کدام ۵۰ گرم همه را نرم کوبیده با آب مورد با بارهنگ مخلوط کرده با پنبه استعمال نمایند یا در روغن گل کرده بکار برند.

درمان دیگر خارش واژن

اول طبق معمول پاکسازی بدن از خلط غالب یعنی آنچه باعث تغییر خون و کم و زیاد شدن محتویات سلولی شده است، چه املاح و چه مواد شیمیائی و چه مواد سه گانه (لیپید، گلوسید، پروتید) سپس جوشانده ریشه ایرسا و اذخرمکی و ریشه شیرین بیان که از هر کدام ۵ گرم انتخاب شده باشند برای يك روز تجویز شود این مقدار را باید تا حصول بهبودی کامل ادامه داد.

حمام دارویی برای خارش

پودینه، مرزنجوش، بادرنجبویه، ریشه انجبار، زاج از هر کدام به مقدار کافی جوشانده بیمار در آب آن بنشیند یا مقداری مورد را روزانه جوشانده در آب آن بنشینند یا از جوشانده بلوط یا مازو برای اینکار استفاده نمایند.

عفونت رحم


نسخه برای خارش توأم با ترشح

پس از شستشوی مرتب روزانه به وسیله جوشانده آویشن، از دستور زیر استفاده می شود.
بسد۵ گرم
مرمکی۵ گرم
کندر 5 گرم
جوز هندی۵ گرم
میوه سر و یا کاج ۱۰ گرم
گلنار۱۰ گرم
مصطکی۱۰ گرم
کهربا ۵ گرم
تخم گشنیز۵ گرم
بلوط۵ گرم
گل بومادران ۵ گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قشق مرباخوری میل شود.

نسخه ضد ترشح و خارش

ریشه انجبار۳۰ گرم
عود الصليب۱۰ گرم
بابونه ۵ گرم
زیره کرمانی۵ گرم
به مدت پنج روز این مقدار دارو را صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

خارش واژن زنان و عفونت

نسخه دیگر ضد ترشح و خارش

ریشه مرجان ۵ گرم
گل ارمنی۵ گرم
ریشه ایرسا۱۰ گرم
ریشه انجبار۱۰ گرم
ابهل ۱۰ گرم
بهمن پیچ ت۱۰ گرم
تخم هویج ۱۰ گرم
تخم گشنیز ۱۰ گرم
تخم کرفس ۱۰ گرم
تخم خرفه۱۰ گرم
برنجاسف۱۰ گرم
تخم مورد ۱۰ گرم
همه را نرم کوبیده در کمپوت سیب یا مربای البالو ریخته به مدت 2 هفته به صورت خوراکی مصرف کنند.

نسخه دیگر ضد ترشح و خارش

کندر۵ گرم
مرمکی 5 گرم
مقل5 گرم
مصطکی 5 گرم
ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار۱۰ گرم
بسفایج۵ گرم
انیسون ۵ گرم
کهربا۵ گرم
فوفل۵ گرم
پس از نرم کوبیدن با یك شیشه مربای بالنگ یا رب انار مخلوط کرده دو هفته صبح و عصر میل نمایند و مرتبا خود را با آب مورد با آب آویشن بشویند.

تنگ کردن واژن

نسخه برای تنگ کردن واژن

جفت بلوط۵ گرم
گلنار 5 گرم
ماریانا 5 گرم( هشدار: در ایران بسیار کم است و گیاهان دیگر را به جای آن به مردم می دهند)
پوست انار 5 گرم
فوفل5 گرم
مازو 5 گرم
همه را جوشانده روزانه شستشو دهند


 
مشاوره رایگان روابط جنسی

مشاوره رایگان

جهت مشاوره رایگان شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.


15197
0
 
26
دیدگاه ها