مورد علاقه ها 0

تاثیر مشکلات رحمی در باروری و درمان ناباروری در زنان با مصرف گیاهان دارویی

ناباروری زنان

نازائی و درمان گیاهی آن

نازائی دارای علل متعددی است که مربوط به هر دو جنس (زن و مرد) می باشد بارور نشدن یا مربوط به بارور نکردن است یا مربوط به باردار نشدن که هريك جداگانه بررسی می شود. برای جستجوی بارورکننده (مرد) کار آسان تر و ساده تر است زیرا با يك آزمایش نطفه علت اصلی معلوم می شود بدین طریق که کمبود نطفه یا نبودن آن علت را مربوط به مرد، در غیر این صورت بیشتر متوجه زن است آزمایشات و بررسی های پزشکی زنان مامائی، علت را آشکار می سازد در هر صورت برای پیدایش جنین سلامتی هر دو لازم است.
داروهائی که مربوط به مرد و بیماری او می باشد در مقالات قبل گذشت اکنون به علل نازائی و درمان آن مبادرت می گردد.
بیماری های شایع که باعث نازائی می گردد بیشتر از نوع عفونت هاست مثل چسبندگی لوله ها، وجود عفونت در واژن و کیست رحم و نیز عفونی شدن خود تخمدان ها، کجی رحم، چاقی بیش از حد و عوامل بیشمار دیگری که از بحث ما خارج است.
مرتب بودن سیکل زنانگی و تخمک گذاری ماهیانه عامل دیگری است که بایستی به آن توجه نمود عوامل متعدد دیگری وجود دارد که شرح آن در خور این مقاله و بعضی از داروهای گیاهی که کمکی به باردار شدن بنماید اشاره می شود.


ناباروری زنان


گرم کردن رحم سرد

١- شستشوی واژن به وسیله جوشانده شخم حنظل بطور روزانه (۵ گرم شخم حنظر در يك بطر آب ) ۲- بادیان ۵ گرم نرم کوبیده با یک استکان گل قند صبح و عصر ميل نمایند این دستور را به مدت ۱۵ روز بعد از پاك شدن به کار برند. سه روز بعد از پاك شدن به مدت يك هفته شب ها از شیاف زیر استعمال نمایند ( از راه واژن)
میعه سائله ۲/۵ گرم همه را نرم کوبیده خوب سائیده و با گلاب خمیر کرده
جاوشير۲/۵ گرم شیاف هائی تهیه کرده هر شب يك عدد استعمال نمایند.
مر۲/۵ گرم
قسط ۲/۵ گرم
پس از اینکه نسخه بالا تمام شد در رگل بعدی دستورات شيافها مثل قبل سه روز بعد از پاك شدن تکرار می شود و از روزی که حمام رفته و به اصصلاح پاك شده اند این نسخه را ادامه می دهند تا داروها تمام شود یعنی از روز پاك شدن تا روز قاعدگی بعدی باید داروی زیر روزانه مصرف شود.

نسخه 

همه را نرم کو بیده روزی سه قاشق مرباخوری با آب عسل میل نمایند.

زراوند ۵ گرم
پودینه ۱۰ گرم
جوز هندی۵ گرم
هيل غرابی ۵ گرم
میخك ۵ گرم
زنیان 10 گرم
زنجبيل ۵ گرم
تخم کرفس 10گرم
زیره ۵ گرم
شخم حنظل 3گرم
تخم کرفس 10 گرم
سگبینج ۵ گرم
تربد ۵ گرم
گل گندم ۵ گرم

ناباروری زنان


سرد کردن رحم بسیار گرم که اسپرم را می سوزاند

اگر نازائی به علت تغییرات محیط داخلی رحم در اثر گرمی مزاج باشد که منی را فاسد و به اصطلاح بسوزاند درمان زیر توصیه می شود علائم گرمی مزاج و تغییر محیط داخلی رحم عبارت است از گرمی، غلیظی و سیاهی خون حیض و زیادی رویش موی عانه و احساس گرمی و سنگینی ناحیه رحم.
در این مزاج در روزهای قاعدگی هم از دارو استفاده می شود.
شربت بنفشه، و نیلوفر و سیب و لیمو و صندل و سکنجبین و شیره تخم خرفه. لازم به تذكر است که یکی از شربت ها را با سکنجبین و شیره تخم خرفه مصرف نمایند، تا علائم بالا وجود دارد این دستور را بایستی ادامه داد (یعنی تا طبیعی شدن رنگ خون و برقرار شدن حرارت طبیعی در رحم و احساس سبکی به وسیله بیمار) اگر صفرا غالب باشد پاکسازی آن را نموده ، ماءالشعیر یا لعاب اسپرزه و آب تاجریزی به کار برند اینگونه بیماران دستورات فوق را از زمان پاك شدن تا شروع قاعدگی بایستی ادامه دهند و در زمان قاعدگی در سه روز اول روزی ۱۰ گرم تخم گشنیز را نرم کوبیده صبح ناشتا و عصر میل نمایند.

ناباروری زنان


نازائی به علت خشکی رحم

در این محیط مني خشك شده و اسپرماتوزوئیدها نمی توانند به پیشروی خود ادامه دهند لذا می میرند.
علائم وجود این حالت عبارت است از:

کم بودن خون قاعدگی، لاغری بدن، خشکی و یبوست واژن و هنگام نزدیکی مرد محیط واژن را خشك احساس می کند.

درمان:
شربت بنفشه، شربت نیلوفر، با گلاب و شیر تازه میل نمایند و محیط واژن را با روغن تخم کدو و پیه مرغ چرب نمایند و مغز سر مرغ را با لعاب به دانه توام کرده در واژن بمالند.

ناباروری زنان


نازائی به علت رطوبت و ترشحات زیاد رحم

در این محیط اسپرم به علت زیادی ترشحات و لزجی آن نمی تواند پیشرفت و جذب اوول (تخمك ) زن گردد و با سیلان رطوبت دائم رحمی، خارج می شود، مرد هنگام نزدیکی تری زیاد از حدی را احساس می کند اینگونه رحم ها اگر بارور هم شوند به سقط نزدیکند. معتقدند که اینگونه بیماران بیشتر مبتلا به لك صورت می شوند.

درمان ترشحات رحمی

پاکسازی و کم کردن عامل بیماری به وسیله مصرف ایارج فيقرا و شستشوی واژن با جوشانده آویشن، گل سرخ و مریم گلی ( از هر کدام ۱۰ گرم) ۷ روز پس از جوشاندن روزی چند مرتبه شستشو نمایند و یا شحم حنظل، انزورت، تخم شبت، سماق و عود از هر کدام ۵ گرم نرم کوبیده با ۲۰ گرم پیه مرغ ممزوج کرده شیاف ساخته استعمال نمایند. و از جوشانده سعد، سنبل، قسط، و زنیان به صورت حمام داروئی استفاده نمایند.
اگر نازانی به علت غلبه بلغم، صفرا، و یا سودا باشد که نشانه بلغم خروج ترشحات سفید و علائم صفرا ترشحات زرد و بیانگر حالت سوداوی ترشح سیاه است، باید پس از پاکسازی خلط غالب، درمان را شروع کرد.
یکی دیگر از علل نازائی چاقی بیش از حد و علل دیگر لاغری مفرط است که در اولی درمان لاغر شدن و در دومی راه معالجه، چاق شدن است.

قوی کردن رحم و تخمدان ها با این گیاهان

داروهای زیر بالخاصیت کمک به بارداری مینماید. 

خوردن فادزهر حیوانی با دوغ و خوردن تخم نارنج نرم کوبیده با شیر گاو به مدت سه روز بعد از پاك شدن (روزی ۲/۵ گرم)

نسخه

همه را جوشانده شسشتو نمایند ( در تمام مدت پاکی).
جوز هندی۵ گرم
چوب درخت گز ۲۰ گرم
زاج۲/۵گرم
پوست درخت انار ۲۰ گرم

نسخه

همه را نرم کوبیده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند (در تمام مدت پاکی و سه روز آخر قاعدگی)
تخم ترب ۱۰ گرم
تخم زردك۲۰ گرم
بادیان۱۰ گرم
زنجبیل ۵ گرم
زرنباد ۵ گرم
برنگ کابلی۵ گرم
این دستور بالا مخصوص زمان قاعدگی است و در سه روز آخر قاعدگی خوردن دارو شروع می شود ( یعنی سه روز مانده به پاك شدن شروع کنند) روزانه با جوشانده برنجاسف سه چهار مرتبه شستشو نمایند . (بعد از پاك شدن) و کسانی که مبتلا به خونریزی نامرتب می باشند روزی ۵ گرم برنجاسف را جوشانده صبح و عصر میل نمایند خوردن برنجاسف را تا زمانی که خونریزی وجود دارد ادامه دهند.

نسخه

همه را نرم کو بیده بعد از پاك شدن سه روز با شیر حل کرده با پنبه استعمال کنند (توجه شود که بعضی از داروها برای شستشو و برخی برای استعمال بکار می رود)
پیاز لاله سرنگون۲/۵ گرم
قاقله۲/۵
بسباسه ۲/۵ گرم
زعفران يك گرم

ناباروری زنان


نازائی به علت ترشحات غیرچرکی

انیسون، بومادران، و مر را به نسبت مساوی شیاف ساخته استعمال نمایند و کندر و گلنار از هر يك ۱۰ گرم مرمکی و مقل از هر کدام ۱۰ گرم، مصطکی و ریشه مرجان و ریشه انجبار و ریشه ایرسا و بسفایج، مخلصه و گل ارمنی نیز از هر کدام ۱۰ گرم همه را نرم کو بیده در يك شیشه مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه دیگر

همه را نرم کوبیده ۷ قسمت کرده روزی یك قسمت را در دو نوبت میل نمایند
گل ارمنی۵ گرم
ریشه مرجان۵ گرم
مرمکی۵ گرم
گلنار۱۰ گرم
صمغ عربی۵ گرم
جوزالسر و تخم انجره۵ گرم
کندر۵ گرم


نسخه دیگر

ریشه را نیم کوب کرده ۱۰ قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشاندن در ۲ لیوان آب، صبح و عصر میل نمایند
آویشن شیرازی ۱۰ گرم
انیسون۱۰ گرم
انجره۵ گرم
ریشه ایرسا ۲۰ گرم
بابونه شیرازی ۵ گرم
بسباسه۵ گرم
مریم گلی۲۰ گرم

نسخه

برای ترشحات زنانگی و هم چنین خونریزی های نامرتب روزی ۲۰ گرم ریشه انجبار را جوشانده صبح و عصر میل نمایند، شستشوی ترشحات رحم نیز با این جوشانده بهبودی می یابد، در خونریزی های رحمی یا جای دیگر توام کردن برنجاسف و ریشه انجبار توصیه می شود.

نسخه

نرم کوبیده در ۲ قاشق غذاخوری آب حل کرده ۲ روز بعد از پاك شدن با پنبه استعمال کنند
زبان گنجشك ۱۵ گرم
زعفران يك گرم
۱۵ گرم وج را نرم کوبیده با شیر مثل بالا عمل نمایند یا با جوشانده ۵ گرم دانه اسفند بعد از پاك شدن تا سه روز صبح و عصر واژن را شستشو دهند.
برای تصفیه رحم باید سبوس گندم یا جو زالسرو، برنگ کابلی، زاج، شحم حنظل را جوشانده رحم را بشویند سپس میوه کاج، پوست انار، برنگ کابلی، گل بابونه، گل بومادران، بادیان از هر کدام ۵ گرم جوشانده يك هفته صبح و عصر میل نمایند. یا ابهل، ریشه ایرسا، بسفایج، تخم شوید، تخم هویج، بهمن پیچ گل بابونه، بومادران، بادیان از هر کدام ۱۵ گرم ۱۰ روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.

نسخه قوی گیاهی برای باردار شدن زنان

ابوخلسا (هواچوبه ) ۱۰ گرم نرم کو بیده در آب حل کرده با شیر ۵ گرم صبح و ۵ گرم عصر میل شود این عمل را به مدت سه روز ادامه داده و بایستی بعد از پاك شدن شروع نمایند.

نسخه دیگر

نرم کوبیده با زهره گاو ممزوج کرده صبح و عصر با پنبه استعمال نمایند یعنی پنبه را به آن آغشته نموده استعمال نمایند پس از۱۲ ساعت پنبه را بردارند.
پوست هلیله زرد ۵ گرم
بلیله۵ گرم
آمله مقشر۵ گرم
صمغ عربی۵ گرم

نسخه

در تمام روزهای قاعدگی روزانه ۲ گرم زیره را جوشانده صبح و عصر با شیر میل نمایند.

نسخه

بعد از پاك شدن به مدت سه روز روزانه ۵ گرم بسباسه را نرم کوبیده در يك قاشق غذاخوری عسل حل کرده استعمال کنند.

نسخه

بعد از پاك شدن سه روز، روزی ۵ گرم گل نسترن زرد را کوبیده با عسل استعمال کنند.


161
0
 
5
دیدگاه ها